RSS

Ataskaitų už 2016-2017 m.m. teikimas

Ataskaitų už 2016-2017 m.m. teikimas

Ataskaitos už valstybines stipendijas ir išmokas pagal sutartį turi būti pateikiamos per 20 darbo dienų nuo grįžimo iš kursų, studijų ar mokslinės stažuotės dienos.

Atsiskaitymui reikia:

  1. Susipažinti su atsiskaitymo atmintine;
  2. Užpildyti elektroninę veiklos ataskaitos formą;
  3. Fondui paštu arba asmeniškai pristatyti užpildytą ir pasirašytą finansų ataskaitos formą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus: