RSS

Naujienos

Praktikos lituanistinėse mokyklose Latvijoje, Baltarusijoje ir Rusijoje

Praktikos lituanistinėse mokyklose Latvijoje, Baltarusijoje ir Rusijoje

2016-11-09

Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursą studentams atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse 2017 m.m.

Praktikų trukmė ir laikotarpis 

Galima praktikų trukmė – 2-6 mėn. Praktikos lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose gali vykti nuo 2017-01-01 iki  2017-08-31.

Siūlomos praktikų vietos:

 1. Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje, Latvijoje;
 2. Pelesos vidurinėje mokykloje lietuvių mokomąja kalba, Baltarusijoje;
 3. Maskvos Jurgio Baltrušaičio vidurinėje mokykloje, Rusijoje.

Išsamesnį  galimų praktikų aprašymą rasite čia.

Reikalavimai kandidatams:

 • Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose  visų pakopų ir visų studijų krypčių studijose.
 • Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos (absolventų praktika).
 • Priimančiosios praktikos institucijos gali numatyti kitus papildomus reikalavimus kandidatų studijų krypčiai, kompetencijoms ir gebėjimams (žr. praktikos vietų sąrašą).

Skiriamas finansavimas:

 1. stipendija pragyvenimui: 500,00 eurų per mėnesį praktikoms Latvijoje ir 700,00 eurų per mėnesį praktikoms Baltarusijoje ir Rusijoje;
 2. išmoka kelionei, kurios dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios vietos arba studijų vietos miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :
  1. 100-499 km – iki 180,00 eurų;
  2. 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
  3. 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
  4. 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
  5. 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
  6. virš 8000 km – iki 1100,00 eurų.

Atstumams iki 100 km kelionės išmoka neskiriama.

 

Konkursui pateikiami dokumentai:

1. Paraiška, kurioje galite nurodyti iki 3 praktikos vietų iš sąrašo prioritetine eile.

2. Mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), kurioje studijuojate, raštas, kuriame turi būti patvirtinta:

 1. kad esate šios institucijos studentas, nurodant studijų programą ir kursą;
 2. kad mokslo ir studijų institucija rekomenduoja Jus praktikai paraiškoje nurodytam laikotarpiui ir trukmei;
 3. kad ši praktika bus įskaityta/neįskaityta kaip studijų programos dalis.

3. Gyvenimo aprašymas;

4. Motyvacinis laiškas, adresuotas priimančiajai praktikos institucijai. Jeigu pretenduojate į daugiau nei vieną praktikos vietą, pridėkite atskirus motyvacinius laiškus kiekvienai praktikos vietai.

 

Paraiškų teikimas

Pasirašyta ir nuskenuota paraiška, MSI raštas, gyvenimo aprašymas ir motyvaciniai laiškai turi būti atsiųsti el. paštu tarptautinespraktikos@smpf.lt  iki 2016 m. lapkričio 25 d. 10.00 val.  

Paraiškos, pateiktos vėliau, bus laikomos netinkamomis ir svarstomos nebus.

Pateikusiems paraišką bus išsiųstas paraiškos gavimą patvirtinantis el. laiškas.

Dėmesio: jeigu paraišką siuntėte, tačiau patvirtinimo laiško negavote, prašome susisiekti el. paštu  praktikos@smpf.lt

Konkurso eiga:

 • Švietimo mainų paramos fondas, gavęs paraiškas, atliks tinkamumo vertinimą.
 • Tinkamumo kriterijai:
  • Paraiška pateikta laiku;
  • Pateikti visi reikalingi dokumentai;
  • Užpildyti visi reikiami tinkamos paraiškos formos laukai;
  • Kandidatas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus;
  • Pasirinktos praktikų vietos yra iš konkurso sąlygose paskelbto sąrašo;
  • Planuojama praktikos trukmė (2-6 mėn.) ir laikotarpis (nuo 2017-01-01 iki 2017-08-31) atitinka konkurso sąlygas.
 • Tinkamų kandidatų gyvenimo aprašymai ir motyvaciniai laiškai bus perduoti priimančiosioms praktikos institucijoms, kurios atrinks kandidatus.
 • Galutinį sprendimą dėl atrinktų kandidatų  finansavimo priims „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisija. Patvirtinti kandidatai bus informuojami ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 1 d.
 • Po kandidatų informavimo per nurodytą laikotarpį atrinkti praktikantai turės susiderinti su priimančiosiomis institucijomis tikslias praktikos pradžios ir pabaigos datas.
 • Finansavimas bus skiriamas atrinktų kandidatų aukštosioms mokykloms pagal lėšų naudojimo sutartį. Studentams stipendiją ir išmoką kelionei išmokės aukštoji mokykla pagal dvišalę finansavimo sutartį.
 • Praktikoms atrinkti studentai turi savarankiškai susiderinti dėl vizų gavimo, kelionės ir apgyvendinimo užsienio šalyje. 

 

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu tarptautinespraktikos@smpf.lt​

Dovilė Rudzenskė  (8 5) 250 7368

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!