Logotipas

Italijos Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti paraiškas ir gauti stipendiją studijoms Italijoje

 • Šalis
  Italija
 • Studijų tipas
  Dalinės studijos
  Kursai
  Mokslinė stažuotė
 • Studijų trukmė
  3, 6 ir 9 mėn.
 • Studijų pradžia
  2019-05-06
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2019, 7 birželio

Tave domina kultūra ir norėtum išmokti italų kalbą? Tave džiugina karšta itališka saulė labiau nei šiaurietiška dargana? Pasinaudok galimybe ir gauk Italijos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos skiriamą stipendiją!

Information in EN

Teikti paraišką Spausdinti
 • Šalis
  Italija
 • Studijų tipas
  Dalinės studijos
  Kursai
  Mokslinė stažuotė
 • Studijų trukmė
  3, 6 ir 9 mėn.
 • Studijų pradžia
  2019-05-06
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2019, 7 birželio

Apie stipendijas

Italijos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija skiria stipendijas užsienio šalių piliečiams arba Italijos piliečiams, gyvenantiems užsienyje. Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje.
Stipendijos skiriamos studijų, mokymų ir / ar tyrimų programoms valstybinėse ir valstybės pripažintose švietimo ir mokslo įstaigose. Jų sąrašą galima rasti portale https://studyinitaly.esteri.it
Lietuvos piliečiams yra skiriama 27 mėnesiai stipendijų. Vieno mėnesio stipendijos dydis – 900 eurų.

Reikalavimai

Kandidatai turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus paskutinę konkurso dieną (2019 06 07). Kandidatai, kurie neatitiks šių reikalavimų, bus automatiškai atmetami. Italijos valstybės įstaigų tarnautojai, turinys Italijos pilietybę, bei jų šeimos nariai konkurse dalyvauti negali.

 • Išsilavinimas. Kandidatas turi jau būti įgijęs išsilavinimą, reikalingą pasirinktai studijų programai.
 • Amžius. Paraiškas teikti gali asmenys, kuriems paskutinę konkurso dieną yra ne daugiau kaip 28 metai. Kandidatams, kurie stoja į pirmus doktorantūros metus, taikoma amžiaus riba – 30 metų. Kandidatams, teikiantiems paraišką mokslo ir tyrimų programoms su darbo vadovu, amžiaus riba yra iki 40 metų. Amžiaus ribos netaikomos kandidatams, kurie gavo Italijos Vyriausybės stipendiją 2018/2019 m.m. ir teikia paraišką pratęsti stipendijos mokėjimą.
 • Kalbos mokėjimas. Kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą, įrodančią, jog jo italų kalbos žinios yra mažiausiai B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu studijų programa vyksta vien anglų kalba, italų kalbos žinios nėra būtinos; šiuo atveju kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą, įrodančią, jog jo anglų kalbos žinios yra mažiausiai B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu kandidatas prašo stipendijos italų kalbos ir kultūros kursams, pažyma turi įrodyti, kad jo kalbos žinios yra mažiausiai A2 lygio.

Studijų tipai

Lietuvos piliečiai gali teikti paraiškas šioms studijoms:

6 arba 9 mėnesių stipendijos:

 • 2 metų magistro studijos (Laurea magistrale);
 • meno ir muzikos studijos aukštojo mokslo institucijose (AFAM);
 • doktorantūra (Dottorato di Ricerca). Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai, kandidatas privalo turėti jį priimsiančio Italijos universiteto sutikimo laišką;
 • mokslo ir tyrimų programos su darbo vadovu (Progetti di Studio in Co-tutela). Stipendijos tyrimų projektams teikiamos tik tyrimų veiklai, vykdomai CNR (Nacionaliniame tyrimų centre), Aukštajame sveikatos institute ar kitose analogiško lygmens valstybinėse įstaigose, universitetuose, muziejuose bei archyvuose. Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai, kandidatas privalo pateikti taip pat ir numatytą tyrimų programą bei stipendininkui vadovausiančio Italijos dėstytojo ar tyrimų vadovo pavardę ir kontaktus bei stipendininką priimsiančios Italijos įstaigos ar akademinės institucijos sutikimo laišką

3 mėnesių stipendijos:

 • Italų kalbos ir kultūros kursai Italijos universitetuose. Pretenduoti į šio tipo stipendiją gali tik besimokantys italų kalbą Lietuvos universitetuose ir Italų kultūros institute. Kandidatas turės pateikti pažymą, patvirtinančią, kad jo italų kalbos žinios atitinka A2 lygį.

Stipendijos

Stipendijos gali būti išmokamos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. spalio 31 d. Pratęstos stipendijos (žr. Kita innformacija. Pratęsimai) gali būti mokamos nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. spalio 31 d. Teikdami paraišką, kandidatai turi nurodyti, nuo kada prašo mokėti stipendiją.

Stipendijos neteikiamos

 • Bakalauro (Corso di Laurea Triennale) ir vientisosioms universitetinėms (Corsi di laurea a ciclo unico) studijoms, išskyrus pratęsimus.
 • Stipendijos taip pat neteikiamos vienerių metų trukmės podiplominėms / specializacijos (Master di I o II livello)
 • 1 mėnesio trukmės italų kalbos dėstytojų tobulinimosi kursams.
 • Pavieniams kursams ar individualiems tyrimams
 • Studijoms / tyrimams užsienio institucijose (universitetuose, akademijose, bibliotekose, bet kokio tipo mokyklose), nors jos ir yra įsikūrusios Italijoje, o taip pat valstybės nepripažintuose privačiuose centruose ir laboratorijose

Stipendijos mokėjimas

Stipendija išmokama kas tris mėnesius į sąskaitą Italijos banke.

Stipendija išmokama tik po to, kai studentas sutvarko savo registraciją universitete ir pateikia Ministerijai reikalingą dokumentaciją, atlikus administracinius formalumus. Pirmoji stipendija išmokama pirmojo trimestro pabaigoje. Paskutinis mokėjimas atliekamas tik pateikus įrodymą, jog stipendininkas gerai mokosi ir tvarkingai vykdo visą numatytą programą.

Stipendija mokama tik studijoms Italijos teritorijoje.

Paraiškų teikimas

Norėdamas gauti Italijos vyriausybės skiriamą stipendiją, kandidatas turi pateikti paraišką, užsiregistruodamas ir italų arba anglų kalba užpildydamas interaktyvią formą portale „Study in Italy“ https://studyinitaly.esteri.it

Pildant paraišką, prašome labai atidžiai perskaityti paaiškinimus!

 

 

Paraiškų teikimo terminas 

Paskutinis terminas, kuomet galima pateikti paraišką on-line, išsaugant galutinę paraiškos versiją, visiems kandidatams yra 2019 m. birželio 7 d., penktadienis, 14.00 val. (Italijos laiku). Visiems kandidatams bus pranešta apie gautą paraišką. Rekomenduojame pildyti paraišką kuo anksčiau, kad paskutinėmis dienomis būtų išvengta sistemos trikdžių, galimų, jeigu prisijungs itin daug vartotojų.

Paraiškos, gautos praėjus šiam terminui, nebus svarstomos.

Mokesčiai už mokslą

Paprastai Italijos Vyriausybės stipendininkai atleidžiami nuo mokesčių už mokslą, tačiau Universitetai, turėdami visišką finansinę autonomiją, gali ir netaikyti šios lengvatos. Todėl rekomenduojame iš anksto pasitikrinti informaciją apie mokamus mokesčius už mokslą.
Ši išlyga nėra taikoma italų kalbos ir kultūros kursams pažengusiems vartotojams, už kuriuos reikės sumokėti mokesčius.

Svarbi informacija

Pratęsimai

Paraiškas pratęsti stipendijų mokėjimą gali teikti tik 2018/2019 m. m. Italijos vyriausybės stipendininkai ir tik pateikę dokumentus, įrodančius, kad yra išlaikę visus pagal programą numatytus egzaminus. Pratęsimai galimi tik siekiant tęsti arba pabaigti kelerių metų studijų programą.

Stipendininkų atranka

Lietuvos kandidatų atranką vykdys specialiai įsteigta Komisija, sudaryta iš J.E. Italijos ambasadoriaus ar jo paskirto atstovo bei Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigų atstovų.
Komisija atrinks kandidatus, įvertinusi pateiktus dokumentus. Laimėtojų bei rezervinių kandidatūrų sąrašas bus paskelbtas Italijos ambasados interneto svetainėje.

Sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimas

Užsienio piliečiai stipendininkai Italijos vyriausybės stipendijos mokėjimo laikotarpiu yra apdrausti draudimu, dengiančiu ligos ir nelaimingų atsitikimų išlaidas. Draudimas nepadengia ligų, priklausančių nuo jau esančių fizinių sąlygų ar patologijų, išlaidų.

Kitos sąlygos

Italijos URM stipendininkas tuo pačiu metu negali gauti kitokio tipo Italijos valstybės ar viešųjų įstaigų stipendijos, o taip pat Italijos regionų „Diritto allo studio“ stipendijos.

Nuorodos

Konkurso sąlygos anglų ir italų kalbomis: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure
Registracija paraiškų teikimui: https://studyinitaly.esteri.it/en/login
Informacija apie studijas Italijoje: https://studyinitaly.esteri.it/en/node/2

Information in english

Informacija lietuvių k.

Kontaktai pasiteiravimui: (5) 2611076, 2611077, corsilingua.iicvilnius@esteri.it, Jurgita Sviderskienė (Italų kultūros institutas)

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt