Logotipas

Italijos Vyriausybės stipendijų, skirtų užsienio piliečiams ir užsienyje gyvenantiems Italijos piliečiams, 2022/2023 m. m. konkursas

 • Šalis
  Italija
 • Studijų tipas
  Italų kalbos ir kultūros kursai
 • Studijų trukmė
  2022-2023 akademiniai metai
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2022, 13 birželio
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

  Italijos Vyriausybė skiria stipendijas užsienio šalių piliečiams arba Italijos piliečiams, gyvenantiems užsienyje. Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje.

  Stipendijos skiriamos studijų, mokymų ir / ar tyrimų programoms valstybinėse ir valstybės pripažintose švietimo ir mokslo įstaigose. Jų sąrašą galima rasti portale https://studyinitaly.esteri.it

  Lietuvos piliečiams yra skiriama 18 mėnesių stipendijų. Vieno mėnesio stipendijos dydis – 900 eurų.

  Paraiškas galima pildyti iki birželio 13 d. 15 val. Lietuvos laiku.

Italijos Vyriausybė skiria stipendijas užsienio šalių piliečiams arba Italijos piliečiams, gyvenantiems užsienyje. Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje. Stipendijos skiriamos studijų, mokymų ir / ar tyrimų programoms valstybinėse ir valstybės pripažintose švietimo ir mokslo įstaigose. Jų sąrašą galima rasti portale https://studyinitaly.esteri.it

Lietuvos piliečiams yra skiriama 18 mėnesių stipendijų. Vieno mėnesio stipendijos dydis – 900 eurų.

Spausdinti
Augustė Jalinskaitė
 • Šalis
  Italija
 • Studijų tipas
  Italų kalbos ir kultūros kursai
 • Studijų trukmė
  2022-2023 akademiniai metai
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2022, 13 birželio
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

  Italijos Vyriausybė skiria stipendijas užsienio šalių piliečiams arba Italijos piliečiams, gyvenantiems užsienyje. Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje.

  Stipendijos skiriamos studijų, mokymų ir / ar tyrimų programoms valstybinėse ir valstybės pripažintose švietimo ir mokslo įstaigose. Jų sąrašą galima rasti portale https://studyinitaly.esteri.it

  Lietuvos piliečiams yra skiriama 18 mėnesių stipendijų. Vieno mėnesio stipendijos dydis – 900 eurų.

  Paraiškas galima pildyti iki birželio 13 d. 15 val. Lietuvos laiku.

Reikalavimai

Kandidatai turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus paskutinę konkurso dieną (2022 m. birželio 9 d.). Kandidatų, kurie neatitiks šių reikalavimų, paraiškos bus automatiškai atmetamos. Italijos valstybės įstaigų tarnautojai, turinys Italijos pilietybę, bei jų šeimos nariai konkurse dalyvauti negali.

1 Išsilavinimas. Kandidatas turi jau būti įgijęs išsilavinimą, reikalingą pasirinktai studijų programai.

2 Amžius. Paraiškas teikti gali asmenys, kuriems paskutinę konkurso dieną yra ne daugiau kaip 28 metai ir 364 dienos. Kandidatams, kurie stoja į pirmus doktorantūros metus, taikoma amžiaus riba – 30 metų ir 364 dienos. Kandidatams, teikiantiems paraišką mokslo ir tyrimų programoms su darbo vadovu, amžiaus riba – 40 metų ir 364 dienos. Amžiaus ribos netaikomos kandidatams, kurie gavo Italijos Vyriausybės stipendiją 2021–2022 m. m. ir teikia paraišką pratęsti stipendijos mokėjimą.

3 Kalbos mokėjimas. Kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą, įrodančią, jog jo italų kalbos žinios yra mažiausiai B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu studijų programa vyksta vien anglų kalba, italų kalbos žinios nėra būtinos; šiuo atveju kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą, įrodančią, jog jo anglų kalbos žinios yra mažiausiai B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu kandidatas prašo stipendijos italų kalbos ir kultūros kursams, pažyma turi įrodyti, kad jo italų kalbos žinios yra mažiausiai A2 lygio. Kalbos lygį patvirtinančios pažymos pateikti nereikia kandidatams, teikiantiems paraišką doktorantūros studijoms ar mokslo ir tyrimų programoms su darbo vadovu.

Studijų tipai

Lietuvos piliečiai gali teikti paraiškas šioms studijoms:

a) 6 arba 9 mėnesių trukmės stipendijos:

– 2 metų magistro studijoms (Laurea magistrale);

– meno ir muzikos studijoms aukštojo mokslo institucijose (AFAM);

– doktorantūrai (Dottorato di Ricerca). Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai, kandidatas privalo turėti jį priimsiančio Italijos universiteto sutikimo laišką;

– mokslo ir tyrimų programoms su darbo vadovu (Progetti di Studio in Co-tutela). Stipendijos tyrimų projektams teikiamos tik tyrimų veiklai, vykdomai CNR (Nacionaliniame tyrimų centre), Aukštajame sveikatos institute ar kitose analogiško lygmens valstybinėse įstaigose, universitetuose, muziejuose bei archyvuose. Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai, kandidatas privalo nurodyti taip pat ir numatytą tyrimų programą bei stipendininkui vadovausiančio Italijos dėstytojo ar tyrimų vadovo pavardę ir kontaktus bei pristatyti stipendininką priimsiančios Italijos įstaigos ar akademinės institucijos sutikimo laišką.

b) 3 mėnesių trukmės stipendijos:

– Italų kalbos ir kultūros kursams Italijos universitetuose. Pretenduoti į šio tipo stipendiją gali tik besimokantys italų kalbą Lietuvos universitetuose ir Italų kultūros institute. Kandidatas turės pateikti pažymą, patvirtinančią, kad jo italų kalbos žinios atitinka A2 lygį.

Dėmesio! Į kai kurias magistro (Laurea magistrale) bei meno ir muzikos (AFAM) studijų programas galima užsirašyti tik išlaikius stojamąjį egzaminą. Prašome kandidatų atkreipti į tai dėmesį.

Pratęsimai

Paraiškas pratęsti stipendijų mokėjimą gali teikti tik 2021–2022 m. m. Italijos Vyriausybės stipendininkai ir tik pateikę dokumentus, įrodančius, kad yra išlaikę visus pagal programą numatytus egzaminus. Doktorantai turi pristatyti savo vadovo pasirašytą teigiamą įvertinimo raštą. Pratęsimai galimi tik siekiant tęsti arba pabaigti kelerių metų studijų programą.

Stipendijų mokėjimų terminai

Stipendijos gali būti išmokamos nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2023 m. spalio 31 d. Stipendijos mokėjimo trukmė (mėnesių skaičius) ir tiksli stipendijos mokėjimo pradžia laimėtojams bus nurodoma „Stipendijos skyrimo rašte“ (Dichiarazione di assegnazione di borsa di studio), kurį išduoda Italijos ambasada ir kuris yra oficialus stipendijos skyrimo dokumentas. Stipendininkas privalo sutvarkyti registracijos universitete procedūras iki stipendijos mokėjimo pradžios.

 

Stipendijos neteikiamos

Bakalauro (Corso di Laurea Triennale) ir vientisosioms universitetinėms (Corsi di laurea a ciclo unico) studijoms, išskyrus AFAM studijas, vienerių metų trukmės podiplominėms / specializacijos (Master di I o II livello) studijoms.

Stipendijos neteikiamos ir pavieniams kursams ar individualiems tyrimams, o taip pat studijoms / tyrimams užsienio institucijose (universitetuose, akademijose, bibliotekose, bet kokio tipo mokyklose), nors jos ir yra įsikūrusios Italijoje, o taip pat valstybės nepripažintuose privačiuose centruose ir laboratorijose.

Stipendijos neteikiamos Lietuvos piliečiams, jau studijuojantiems Italijos universitetuose, tačiau nebaigusiems programos numatytu metu (pvz., jei studijų programa trunka dvejus metus, tačiau dėl ne visų išlaikytų egzaminų ar neparašyto baigiamojo darbo studentas prasitęsia studijas tretiems metams).

Paraiškų teikimas

Norėdamas gauti Italijos Vyriausybės skiriamą stipendiją, kandidatas turi pateikti paraišką, užsiregistruodamas ir italų arba anglų kalba užpildydamas interaktyvią formą portale „Study in Italy“ https://studyinitaly.esteri.it

Registruojantis portale rekomenduojame nurodyti dažnai tikrinamo elektroninio pašto adresą, kadangi visi pranešimai apie konkursą bus siunčiami tik šiuo adresu. Pildant paraišką, prašome labai atidžiai perskaityti paaiškinimus!

 

Paraiškų teikimo terminas

Paskutinis terminas, kuomet galima pateikti paraišką on-line, išsaugant galutinę paraiškos versiją, visiems kandidatams yra 2022 m. birželio 13 d., ketvirtadienis, 15.00 val. (Lietuvos laiku). Visiems kandidatams bus pranešta apie gautą paraišką. Rekomenduojame pildyti paraišką kuo anksčiau, kad paskutinėmis dienomis būtų išvengta sistemos trikdžių, galimų, jeigu prisijungs itin daug vartotojų. Paraiškos, gautos praėjus šiam terminui, nebus svarstomos.

Stipendininkų atranka

Lietuvos kandidatų atranką vykdys specialiai įsteigta Komisija, sudaryta iš J. E. Italijos ambasadoriaus ar jo paskirto atstovo bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovų.

Pokalbio su kandidatais metu, įvertindama pateiktus dokumentus, komisija atrinks laimėtojus ir rezervines kandidatūras. Laimėtojų bei rezervinių kandidatūrų sąrašas bus paskelbtas pasibaigus konkursui Italijos ambasados Lietuvoje interneto svetainėje. Šis sąrašas yra neskundžiamas. Jei kandidatas neranda savo pavardės šiame sąraše, tai reiškia, kad stipendija jam nėra skirta. Tik laimėtojai gaus stipendijos skyrimo patvirtinimą per platformą „Study in Italy“.

 

Mokesčiai už mokslą

Paprastai Italijos Vyriausybės stipendininkai atleidžiami nuo mokesčių už mokslą, tačiau universitetai, turėdami visišką finansinę autonomiją, gali ir netaikyti šios lengvatos. Todėl rekomenduojame iš anksto pasitikrinti informaciją apie mokamus mokesčius už mokslą. Ši išlyga nėra taikoma italų kalbos ir kultūros kursams pažengusiems vartotojams, už kuriuos reikės sumokėti mokesčius.

Sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimas

Užsienio piliečiai stipendininkai Italijos Vyriausybės stipendijos mokėjimo laikotarpiu yra apdrausti draudimu, dengiančiu ligos ir nelaimingų atsitikimų išlaidas. Draudimas nepadengia ligų, priklausančių nuo jau esančių fizinių sąlygų ar patologijų, bei odontologinių paslaugų išlaidų. Stipendininkams taip pat rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo kortelę.

 

Stipendijos mokėjimas

Stipendija išmokama kas tris mėnesius į sąskaitą Italijos banke. Stipendija išmokama tik po to, kai studentas sutvarko savo registraciją universitete ir pateikia Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijai reikalingą dokumentaciją (Italijos mokesčių mokėtojo kodą ir IBAN kodą), atlikus visus administracinius formalumus. Pirmoji stipendija išmokama pirmojo trimestro pabaigoje. Paskutinis mokėjimas atliekamas tik pateikus įrodymą, jog stipendininkas gerai mokosi ir tvarkingai vykdo visą numatytą programą. Stipendija mokama tik studijoms Italijos teritorijoje.

Kitos sąlygos

Italijos Vyriausybės stipendininkas tuo pačiu metu negali gauti kitokio tipo Italijos valstybės ar viešųjų įstaigų stipendijos, o taip pat Italijos regionų „Diritto allo studio“ stipendijos. Stipendininkas gali naudotis Erasmus, Erasmus+ ar kitomis tarptautinėmis programomis, tačiau stipendijos mokėjimas bus nutraukiamas, kol stipendininkas mokysis už Italijos ribų.

Naudingos nuorodos

Kontaktai pasiteiravimui

Jurgita Sviderskienė (Italų kultūros institutas)

Tel. Nr.: (8 5) 2611076, 2611077

El. pašto adresas: corsilingua.iicvilnius@esteri.it

Papildoma informacija

 • Švietimo mainų paramos fondas apmoka atrinktų dalyvių kelionės į studijų ar kalbos bei kultūros kursų vietą ir atgal išlaidas, remiantis kelionės išmokų apmokėjimo tvarka.
 • Jei turėtumėte daugiau klausimų dėl kelionės išmokų apmokėjimo, maloniai prašome kreiptis į Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorę Inesą Cvetkovą tel. +370 667 59894 ir (arba) el. paštu inesa.cvetkova@smpf.lt.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt