Logotipas

Italijos vyriausybės stipendijų, skirtų užsienio piliečiams ir užsienyje gyvenantiems Italijos piliečiams, 2024 / 2025 m. m. konkursas

 • Šalis
  Italijos Respublika
 • Studijų tipas
  Kalbos ir kultūros kursai
 • Studijų trukmė
  2024-2025 akademiniai metai
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2024, 14 birželio
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

  Italijos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija skiria stipendijas užsienio šalių piliečiams arba Italijos piliečiams, gyvenantiems užsienyje. Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje.

Italijos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija skiria stipendijas užsienio šalių piliečiams arba Italijos piliečiams, gyvenantiems užsienyje. Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje.

Stipendijos skiriamos studijų, mokymų ir / ar tyrimų programoms valstybinėse ir valstybės pripažintose švietimo ir mokslo įstaigose. Jų sąrašą galima rasti portaluose https://www.universitaly.it/ ir https://studyinitaly.esteri.it/

Lietuvos piliečiams yra skiriama 18 mėnesių stipendijų. Vieno mėnesio stipendijos dydis – 1000 eurų.

Teikti paraišką Spausdinti
Jurgita Sviderskienė
 • Šalis
  Italijos Respublika
 • Studijų tipas
  Kalbos ir kultūros kursai
 • Studijų trukmė
  2024-2025 akademiniai metai
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2024, 14 birželio
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

  Italijos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija skiria stipendijas užsienio šalių piliečiams arba Italijos piliečiams, gyvenantiems užsienyje. Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje.

Apie

Italijos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija skiria stipendijas užsienio šalių piliečiams arba Italijos piliečiams, gyvenantiems užsienyje. Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje.

Stipendijos skiriamos studijų, mokymų ir / ar tyrimų programoms valstybinėse ir valstybės pripažintose švietimo ir mokslo įstaigose. Jų sąrašą galima rasti portaluose https://www.universitaly.it/ ir https://studyinitaly.esteri.it/

Lietuvos piliečiams yra skiriama 18 mėnesių stipendijų. Vieno mėnesio stipendijos dydis – 1000 eurų.

Reikalavimai

Kandidatai turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus paskutinę konkurso dieną (2024 06 14). Kandidatai, kurie neatitiks šių reikalavimų, bus automatiškai atmetami. Italijos valstybės įstaigų tarnautojai, turintys Italijos pilietybę, bei jų vaikai konkurse dalyvauti negali.

 • Išsilavinimas. Kandidatas turi jau būti įgijęs išsilavinimą, reikalingą pasirinktai studijų programai.
 • Amžius. Paraiškas teikti gali asmenys, kuriems paskutinę konkurso dieną yra ne daugiau kaip 28 metai (t. y. gimę po 1995 m. birželio 14 d.). Kandidatams, kurie stoja į pirmus doktorantūros metus, taikoma amžiaus riba – 30 metų (g. po 1993 m. birželio 14 d.). Kandidatams, teikiantiems paraišką mokslo ir tyrimų programoms su darbo vadovu, amžiaus riba yra iki 40 metų (g. po 1983 m. birželio 14 d.). Amžiaus ribos netaikomos kandidatams, kurie gavo Italijos Vyriausybės stipendiją 2023 / 2024 m. m. ir teikia paraišką pratęsti stipendijos mokėjimą.
 • Kalbos mokėjimas. Kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą, įrodančią, jog jo italų kalbos žinios yra mažiausiai B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu studijų programa vyksta vien anglų kalba, italų kalbos žinios nėra būtinos; šiuo atveju kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą, įrodančią, jog jo anglų kalbos žinios yra mažiausiai B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu kandidatas prašo stipendijos italų kalbos ir kultūros kursams, pažyma turi įrodyti, kad jo kalbos žinios yra mažiausiai A2 lygio. Kalbos lygį patvirtinančios pažymos pateikti nereikia kandidatams, teikiantiems paraišką doktorantūros studijoms ar mokslo ir tyrimų programoms su darbo vadovu.

Studijų tipai

Lietuvos piliečiai gali teikti paraiškas šioms studijoms:

9 mėnesių stipendijos:

 • 2 metų magistro studijos (Laurea magistrale);
 • meno ir muzikos studijos aukštojo mokslo institucijose (AFAM);
 • doktorantūra (Dottorato di Ricerca). Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai, kandidatas privalo turėti Italijos universiteto, kuriame jis studijuos, priėmimo raštą;
 • mokslo ir tyrimų programos su darbo vadovu (Progetti di Studio in Co-tutela). Stipendijos tyrimų projektams teikiamos tik tyrimų veiklai, vykdomai CNR (Nacionaliniame tyrimų centre), Aukštajame sveikatos institute ar kitose analogiško lygmens valstybinėse įstaigose, universitetuose, muziejuose bei archyvuose. Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai, kandidatas privalo nurodyti taip pat ir numatytą tyrimų programą bei stipendininkui vadovausiančio Italijos dėstytojo ar tyrimų vadovo pavardę ir kontaktus bei pristatyti stipendininką priimsiančios Italijos įstaigos ar akademinės institucijos priėmimo raštą.

3 mėnesių stipendijos:

 • Italų kalbos ir kultūros kursai Italijos universitetuose. Pretenduoti į šio tipo stipendiją gali tik jau besimokantys italų kalbą. Kandidatas turės pateikti pažymą, patvirtinančią, kad jo italų kalbos žinios atitinka A2 lygį.

Dėmesio! Į kai kurias magistro (Laurea magistrale) bei meno ir muzikos (AFAM) studijų programas galima užsirašyti tik išlaikius stojamąjį egzaminą. Prašome kandidatų atkreipti į tai dėmesį.

 

PRATĘSIMAI

Paraiškas pratęsti stipendijų mokėjimą gali teikti tik 2023 / 2024 m. m. Italijos vyriausybės stipendininkai, studijuojantys magistro programoje ar doktorantūroje, ir tik pateikę dokumentus, įrodančius, kad yra išlaikę visus pagal programą numatytus egzaminus (surinkę mažiausiai 15 CFU (kreditų). Doktorantai turi pristatyti savo vadovo pasirašytą teigiamą įvertinimo raštą. Pratęsimai galimi tik siekiant tęsti arba pabaigti kelerių metų studijų programą.

Stipendijų mokėjimo terminai

 • 9 mėnesių stipendijos gali būti išmokamos nuo 2024 m. lapkričio 1 d. iki 2025 m. liepos 31 d.;
 • 3 mėnesių stipendijos gali būti išmokamos nuo 2025 m. sausio 1 iki rugsėjo 30 d.

Stipendijos mokėjimo trukmė (mėnesių skaičius) ir tiksli stipendijos mokėjimo pradžia laimėtojams bus nurodoma „Stipendijos skyrimo rašte“ (Dichiarazione di assegnazione di borsa di studio), kurį išduoda Italijos ambasada ir kuris yra oficialus stipendijos skyrimo dokumentas. Stipendininkas privalo sutvarkyti registracijos universitete procedūras iki stipendijos mokėjimo pradžios

Stipendijos neteikiamos

Bakalauro (Corso di Laurea Triennale) ir vientisosioms universitetinėms (Corsi di laurea a ciclo unico) studijoms, išskyrus AFAM studijas, vienerių metų trukmės podiplominėms / specializacijos (Master di I o II livello) studijoms.

Stipendijos neteikiamos ir pavieniams kursams, individualiems tyrimams, laisviesiems klausytojams, o taip pat studijoms / tyrimams užsienio institucijose (universitetuose, akademijose, bibliotekose, bet kokio tipo mokyklose), nors jos ir yra įsikūrusios Italijoje, o taip pat Italijos švietimo ministerijos (MUR) nepripažintuose privačiuose centruose ir laboratorijose.

Stipendijos neteikiamos Lietuvos piliečiams, jau studijuojantiems Italijos universitetuose, tačiau nebaigusiems programos numatytu metu (pvz., jei studijų programa trunka dvejus metus, tačiau dėl ne visų išlaikytų egzaminų ar neparašyto baigiamojo darbo studentas prasitęsia studijas tretiems metams).

Paraiškų teikimas

Norėdamas gauti Italijos vyriausybės skiriamą stipendiją, kandidatas turi pateikti paraišką, užsiregistruodamas ir italų arba anglų kalba užpildydamas interaktyvią formą portale „Study in Italy“

https://studyinitaly.esteri.it

Registruojantis portale rekomenduojame nurodyti dažnai tikrinamo elektroninio pašto adresą, kadangi visi pranešimai apie konkursą bus siunčiami tik šiuo adresu.

Pildant paraišką, prašome labai atidžiai perskaityti paaiškinimus!

 

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS

Paskutinis terminas, kuomet galima pateikti paraišką on-line, išsaugant galutinę paraiškos versiją, visiems kandidatams yra 2024 m. birželio 14 d., penktadienis, 14.00 val. Italijos laiku (15 val. Lietuvos laiku). Visiems kandidatams bus pranešta apie gautą paraišką. Rekomenduojame pildyti paraišką kuo anksčiau, kad paskutinėmis dienomis būtų išvengta sistemos trikdžių, galimų, jeigu prisijungs itin daug vartotojų.

Dėmesio! Paraiškos, gautos praėjus šiam terminui, nebus svarstomos.

Stipendininkų atranka

Lietuvos kandidatų atranką vykdys specialiai įsteigta Komisija, sudaryta iš J. E. Italijos ambasadoriaus ar jo paskirto atstovo bei Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigų atstovų.

Pokalbio su kandidatais metu, įvertindama pateiktus dokumentus, komisija atrinks laimėtojus ir rezervines kandidatūras. Laimėtojų bei rezervinių kandidatūrų sąrašas bus paskelbtas pasibaigus konkursui Italijos ambasados Lietuvoje bei Italų kultūros instituto Vilniuje interneto svetainėje. Šis sąrašas yra neskundžiamas. Jei kandidatas neranda savo pavardės šiame sąraše, tai reiškia, kad stipendija jam nėra skirta. Tik laimėtojai gaus stipendijos skyrimo patvirtinimą per platformą „Study in Italy“.

Mokesčiai už mokslą ir draudimas

Paprastai Italijos Vyriausybės stipendininkai atleidžiami nuo mokesčių už mokslą, tačiau Universitetai, turėdami visišką finansinę autonomiją, gali ir netaikyti šios lengvatos. Todėl rekomenduojame iš anksto pasitikrinti informaciją apie mokamus mokesčius už mokslą.

Ši išlyga nėra taikoma italų kalbos ir kultūros kursams pažengusiems vartotojams, už kuriuos reikės sumokėti mokesčius.

 

SVEIKATOS IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMAS

Užsienio piliečiai stipendininkai Italijos vyriausybės stipendijos mokėjimo laikotarpiu yra apdrausti kolektyviniu draudimu, dengiančiu ligos ir nelaimingų atsitikimų išlaidas. Draudimas nepadengia ligų, priklausančių nuo jau esančių fizinių sąlygų ar patologijų, bei odontologinių paslaugų išlaidų. Stipendininkams taip pat rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo kortelę.

Stipendijos mokėjimas

9 mėnesių stipendijos laimėtojas gaus 9000 eurų į savo sąskaitą, atidarytą Italijos banke. Išmokėjimo tvarka yra tokia: pirmoji dalis, 4500 eurų, pervedama tik po to, kai studentas atvyksta į Italiją ir sutvarko savo registraciją universitete bei pateikia Ministerijai reikalingą dokumentaciją. Antroji dalis, 2500 eurų, bus išmokama nuo 2025 m. vasario mėnesio, patikrinus, ar stipendininkas tikrai studijuoja pasirinktame universitete. Trečioji dalis, 2000 eurų, bus išmokama tik pateikus įrodymą, jog stipendininkas gerai mokosi ir tvarkingai vykdo visą numatytą programą (pateikus pažymą apie išlaikytus egzaminus arba kitą universiteto išduotą pažymą). Italijos URM pradės pirmosios dalies išmokėjimo procedūras tik prasidėjus pirmam semestrui, o antroji ir trečioji dalys bus mokamos tik antro semestro metu.

3 mėnesių stipendijos laimėtojas gaus visą 3000 eurų sumą į savo sąskaitą Italijos banke tik po to, kai atvyks į Italiją, sutvarkys savo registraciją universitete bei parodys, kad tvarkingai mokosi.

Ta pati mokėjimo tvarka galioja ir stipendijų pratęsimams.

Dėmesio! Stipendija išmokama tik po to, kai studentas sutvarko savo registraciją universitete ir pateikia Ministerijai reikalingą dokumentaciją (Italijos mokesčių mokėtojo kodą ir IBAN kodą), atlikus visus administracinius formalumus.

Kitos sąlygos

Italijos URM stipendininkas tuo pačiu metu negali gauti kitokio tipo Italijos valstybės ar viešųjų įstaigų stipendijos, o taip pat Italijos regionų „Diritto allo studio“ stipendijos.

Stipendininkas gali naudotis „Erasmus“, „Erasmus+“ ar kitomis tarptautinėmis programomis, tačiau stipendija mokama tik studijoms Italijos teritorijoje. Jeigu stipendininkas išvyksta iš Italijos ilgesniam nei 15 dienų laikotarpiui, jis privalo apie tai pranešti stipendijas administruojančiam Italijos užsienio reikalų ministerijos skyriui, nurodydamas išvykimo priežastis. Skyrius, įvertinęs išvykimo motyvus, gali nuspręsti sumažinti stipendijos sumą proporcingai nebuvimo Italijoje laikotarpiui.

Naudinga informacija

Konkurso sąlygos anglų ir italų kalbomis: https://studyinitaly.esteri.it/ListaBandi

Registracija paraiškų teikimui: https://studyinitaly.esteri.it/Auth/Register

Informacija apie studijas Italijoje: https://www.universitaly.it/ ir https://studyinitaly.esteri.it/

Kontaktai

Jurgita Sviderskienė (Italų kultūros institutas)

Tel. Nr.: (8 5) 2611076, 2611077

El. pašto adresas: corsilingua.iicvilnius@esteri.it

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt