Logotipas

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės stipendijos

 • Studijų tipas
  Dalinės studijos
 • Studijų trukmė
  2019-2020
 • Studijų pradžia
  2019 rugsėjis
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi susitarimu dėl dvišalio švietimo mainų vykdymo, siūlo Lietuvos Respublikai stipendijas 2019-2020 akademiniams metams.

Stipendijos skiriamos laikotarpiui nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. liepos mėn.

Spausdinti
 • Studijų tipas
  Dalinės studijos
 • Studijų trukmė
  2019-2020
 • Studijų pradžia
  2019 rugsėjis
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

Reikalavimai kandidatams

Paraiškas gali teikti:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, turintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę;
 • Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, neturintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisės, tačiau esantys darbuotojais, savarankiškai dirbančiais, tokį statusą išlaikančiais asmenimis;
 • Trečiųjų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę.

Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų/mokslo sričių ir krypčių:

 • Bakalauro ir vientisųjų studijų (ne žemesnio nei II kurso) studentai, ne vyresni nei 25 m.;
 • Magistrantūros studijų studentai, ne vyresni nei 35 m.;
 • Doktorantūros studijų studentai, ne vyresni nei 40 m.;
 • Teikiant paraišką dalyvauti trumpojo ciklo studijose, turite būti baigę bent II bakalauro studijų kursus ir būti ne vyresniu nei 45 m.;
 • Dėstytojai ir tyrėjai, turintys ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ir ne vyresni nei 50 m.;
 • Paraiškas teikiančių asmenų užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B1, pagal Europos kalbų metmenis.

Paraiškas dalinėms studijoms gali teikti tik gerai besimokantys studentai:

 • Biomedicinos, fizinių, technologijos mokslų studijų sričių studento vidurkis turi būti ne žemesnis nei 7,0 balai ir asmuo turi neturėti akademinių skolų;
 • Humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir menų studijų sričių studento vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,0 balai ir asmuo turi neturėti akademinių skolų.

Finansavimas

 Viso bus finansuojama:

 • 25 stipendijos visoms studijų ir mokslo kryptims;
 • 3 papildomos stipendijos medicinos studijų programų studentams.

Skiriamas finansavimas:

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė:

 • Skiria stipendiją nuo 2 500,00 iki 3 500,00 CNY/mėn.;
 • Suteikia nemokamą studijų vietą programoje dalyvaujančiame Kinijos universitete;
 • Suteikia nemokamą apgyvendinimą universiteto bendrabutyje. Kitu atveju, skiria pragyvenimui nuo 700,00 iki 1 000,00 CNY/mėn.;
 • Suteikia pagal Kinijos stipendijų tarybos taisykles numatytos apimties sveikatos draudimą.

Išsamiau apie Kinijos Liaudies Vyriausybės skiriamą finansavimą: http://www.csc.edu.cn/laihua/.

Švietimo mainų paramos fondas Kinijos stipendijų tarybos patvirtintiems kandidatams skiria išmoką kelionei. Jos dydis nustatomas pagal atstumą nuo gyvenamosios, studijų ar darbo vietos (miesto) Lietuvoje iki studijų ar stažuotės vietos (miesto) užsienio šalyje, remiantis Europos Komisijos skaičiuokle 

 • 4000-7999 km – 820,00 eurų;
 • virš 8000 km – 1500,00 eurų.

Kelionės išmoka gali būti naudojama transporto bilietų įsigijimo, vizų ir kt. su buvimu užsienio šalyje susijusioms konsulinėms išlaidoms, taip pat kelionės draudimo išlaidoms padengti.

Išmoka skiriama tik vienos kelionės į priimančiąją instituciją prieš akademinės išvykos pradžią ir atgal po akademinės išvykos pabaigos išlaidoms padengti. Tarpinių kelionių ar vietinių kelionių išlaidos akademinės išvykos laikotarpio eigoje bei jokios kitos išlaidos papildomai nekompensuojamos.

Tais atvejais, kai skirtos kelionės išmokos nepakanka padengti numatytoms leistinoms kelionės išlaidoms, skirtumą išmokos gavėjas turi dengti iš nuosavų arba siunčiančios institucijos lėšų.

Informacija apie skirto finansavimo panaudojimą, leistinas ir neleistinas išlaidas bei atsiskaitymą rasite čia.

 

Dokumentų pateikimas

Kandidatas turi pateikti

Švietimo mainų paramos fondui:

 • Paraišką Švietimo mainų paramos fondui dėl kelionės išmokos gavimo, kuri pildoma paraiškų teikimo sistemojeAtkreipiame dėmesį, kad pildant paraišką sistemoje, turi būti prisegamas mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate raštas, patvirtinantis, kad Jūsų dalinės studijos ar mokslinė stažuotė yra suderinta. Raštas turi būti pasirašytas pagal mokslo ir studijų institucijos vidinę tvarką įgalioto asmens.

Kinijos stipendijų tarybos tinklalapyje (anglų k.):

Paraišką ir visus prašomus dokumentus būtina pateikti sistemoje (internetu): http://www.csc.edu.cn/laihua/, www.campuschina.org.

 • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai:
 1. Įgyto bakalauro, magistro arba daktaro laipsnio diplomų kopijos, jų vertimai į anglų kalbą bei diplomų priedėlių kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro. Konkursui teikiamos aukščiausią turimą akademinį laipsnį įrodančio dokumento kopijos.
 2. Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (angl. Transcript of Academic Records). Rezultatai turi būti atskirti pagal semestrus. Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei egzaminus jau laikė). Jeigu įrašai apie studijų rezultatus nėra anglų kalba, jie turi būti išversti į anglų kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas notaro.2.
 • Studijų planas arba planuojamo mokslinio tyrimo aprašymas:
 1. Ne mažiau kaip 200 žodžių bakalauro studijų studentams;
 2. Ne mažiau kaip 500 žodžių laipsnio nesuteikiančių programų studentams;
 3. Ne mažiau kaip 800 žodžių magistro, doktorantūros studijų studentams, dėstytojams ir tyrėjams.
 • Rekomendacijos parengtos per pastaruosius 6 mėnesius, pasirašytos profesoriaus arba docento.
 • Dailės studijų programoms būtina pateikti 2 Jūsų eskizus, 2 tapybos kūrinius ir 2 kitus Jūsų darbus.
 • Jeigu planuojate vykti ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, turite pateikti spalvotą medicininės pažymos kopiją (jei nuoroda neveikia, šią formą galima atsisiųsti iš svetainių www.csc.edu.cn/studyinchina ar www.campuschina.org. Pažymos originalą pasilikite sau, nes jis bus reikalingas atvykus į Kiniją. Atkreipiame dėmesį, kad medicininė pažyma turi būti pasirašyta ir antspauduota gydytojo, taip pat turi būti antspauduota gydymo įstaigos spaudu prie Jūsų nuotraukos (pirmame puslapyje) bei antrame puslapyje. Rekomenduojame medicininės pažymos formą perskaityti atidžiai ir iš anksto užsiregistruoti gydytojo konsultacijai, dėl reikiamų tyrimų atlikimo ir pažymos užpildymo (kai kurių nurodytų kraujo tyrimų rezultatai gaunami tik po savaitės). Pažymėtina, kad medicininė pažyma nuo jos išdavimo dienos galioja tik 6 mėnesius.
 • Oficialus pasirinkto Kinijos universiteto priėmimo raštas (gali būti skenuotas) (angl. An Addmission Letter). Nepateikus šio rašto, Kinijos stipendijų taryba pasiūlo universitetą savo nuožiūra. Dėl sutikimo priimti rašto kreipkitės į programoje dalyvaujančių Kinijos universitetų tarptautinių ryšių skyrius.
 • Kandidatams, turintiems kinų kalbos mokėjimo lygį įrodantį sertifikatą (angl. HSK Certificate), rekomenduojama kopiją pateikti kartu su paraiška. Jei laikėte IELTS ar TOFEL testus anglų kalbos lygiui nustatyti, prašome pridėti jų kopiją.

Konkurso eiga

El. paraiška Kinijos stipendijų tarybai teikiama iki 2019 m. kovo 22 d. (pildoma paraiškų teikimo sistemoje: Pildant paraišką privaloma vadovautis paraiškos pildymo instrukcija (paraiškos dalyje ‚Program Category’ reikia pasirinkti „Type A“, o ‚Agency Number‘ yra 4402). Atkreipiame dėmesį, kad nuorodos į Kinijos stipendijų tarybos interneto puslapius (paraiškos teikimui ir pan.) yra teisingos, tačiau ne visada veikia. Kinijos stipendijų tarybos interneto svetainė yra administruojama Kinijoje. Jos Fondas neadministruoja. Vis dėlto, siūlome periodiškai bandyti atsidaryti nuorodas).

El. paraiška Švietimo mainų paramos fondui teikiama iki 2019 m. kovo 22 d. Pildoma paraiškų teikimo sistemoje.

Po paraiškų pateikimo Fondas atlieka jų tinkamumo vertinimą, vėliau tinkamų paraiškų kokybinį vertinimą. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama. Vertinant paraiškų tinkamumą, tikrinama, ar yra pateikti visi, privalomi pateikti, dokumentai. Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į jų pagrįstumą, kandidato motyvaciją bei kandidato mokymosi rezultatus. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo Kinijos stipendijų tarybai priims Tarptautinių studijų komisija. Esant dideliam paraiškų teikėjų skaičiui, kandidatai gali būti kviečiami pokalbiui.

Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Kinijos stipendijų taryba, kuri informuos Fondą apie patvirtintus kandidatus iki 2019 m. liepos 31 d. Atitinkamai, gavus Kinijos stipendijų tarybos patvirtinimą, Fondas el. paštu informuos kandidatus apie jų rezultatus.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt