Logotipas

Dalinės doktorantūros studijos tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2020–2021 m. m. (PARAIŠKŲ TEIKIMAS PRATĘSTAS IKI 2020-05-15)

 • Šalis
  Įvairios pasaulio šalys
 • Studijų tipas
  Dalinės studijos
 • Studijų trukmė
  3-10 mėn.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2020, 15 gegužės

Jei esi doktorantas, studijuojantis Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje, kviečiame Tave pasinaudoti galimybe gauti stipendiją bei įgyti patirties tarptautinį pripažinimą pelniusiame užsienio universitete!

Teikti paraišką Spausdinti
 • Šalis
  Įvairios pasaulio šalys
 • Studijų tipas
  Dalinės studijos
 • Studijų trukmė
  3-10 mėn.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2020, 15 gegužės

Apie programą

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia konkursą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų doktorantūros studijų studentams teikti paraiškas dalinėms studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2020–2021 akademiniais metais (informacija anglų kalba – čia, information in English is here).

Dalinių doktorantūros studijų trukmė – ne trumpesnė kaip 3 mėn. ir ne ilgesnė kaip 10 mėn. (du semestrai).

Valstybės parama bus skiriama ne daugiau nei 10 atrinktų kandidatų.

Reikalavimai

Kandidato statusui keliami reikalavimai:

[1] – Būti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu, turinčiu nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę;
– Būti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu, neturinčiu nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisės, tačiau esančiu darbuotoju, savarankiškai dirbančiu, tokį statusą išlaikančiu asmeniu;
– Būti trečiosios valstybės piliečiu ir asmeniu be pilietybės, turinčiu nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę.

Skiriama valstybės parama

 1. Stipendija – 15 bazinių socialinių išmokų per mėnesį (1 BSI = 39 Eur). Pažymėtina, kad į dalines studijas išvykstančiam studentui skirta valstybės stipendija indeksuojama, atsižvelgiant į švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus gyvenimo lygio vietos koeficientus;
 2. Dengiama dalis studijų kainos. Akcentuotina, kad dalinis studijų kainos dengimas yra susietas su norminėmis doktorantūros studijų kainomis Lietuvoje, t. y. bus skiriamas ne didesnis finansavimas negu patvirtinta Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme maksimali tam tikros srities doktorantūros studijų kaina metams. Jeigu kandidatas vyks nepilnam akademiniam semestrui, studijų kaina bus apskaičiuojama atsižvelgiant į realų laikotarpį, kuriam vykstama;
 3. Kelionės išmoka, atsižvelgiant į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto), vadovaujantis Europos Komisijos atstumo skaičiuokle (daugiau informacijos apie išmokų dydžius galite rasti čia.

Atkreiptinas dėmesys, kad susidarius situacijai, kai kandidatų paraiškos yra lygiavertės,  prioritetas bus teikiamas kandidatams, turintiems kitus finansavimo šaltinius stipendijai, studijų kainai ar kelionės išmokai apmokėti.

Dokumentai

Konkursui pateikiami dokumentai

Skenuoti dokumentai turi būti pateikiami paraiškų teikimo sistemoje. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą, skirtą paraiškos teikimui. Konkursui pateikiami dokumentai:

 1. Paraiška Švietimo mainų paramos fondui, pildoma per paraiškų teikimo sistemą;
 2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate raštas, patvirtinantis doktorantūros studijų studento statusą, taip pat numatomą studijų užsienio valstybės universitete laikotarpį. Raštas turi būti pasirašytas, pagal mokslo ir studijų institucijos vidinę tvarką, įgalioto asmens;
 3. Įgyto magistro kvalifikacinio laipsnio diplomo (diplomų) kopijos, įskaitant diplomo priedėlį (priedėlius);
 4. Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus – atestacijas, išlaikytus doktorantūros egzaminus, jei egzaminai jau buvo laikyti;
 5. Dokumentas, kuriame būtų nurodyti kandidato vykdyti / vykdomi moksliniai (meno) tyrimai, mokslinės publikacijos (arba publikacijas kultūros ir meno leidiniuose), dalyvavimas mokslinėse (meno) konferencijose ar kituose mokslo (meno) renginiuose, baigiamojo darbo tema;
 6. Studijų planas ir planuojamo mokslinio (meninio) tyrimo aprašymas, aiškiai jį susiejant su tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto pasiekimais tam tikroje studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje. Studijų planas turi būti suderintas su priimančiuoju universitetu;
 7. Motyvacinis laiškas;
 8. 1 rekomendacija, parengta per pastaruosius 6 mėnesius kandidato baigiamojo mokslinio (meninio) darbo vadovo, įskaitant pagrindimą, kodėl kandidatas turėtų vykti į dalines studijas tam tikrame užsienio valstybės universitete;
 9. Tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto sutikimas priimti kandidatą studijoms;
 10. Kalbos, kuria vyks studijos, gerą mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas (ne žemesnis nei pažengusio kalbos vartotojo lygis (B2) pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis) – Europass kalbų pasas;
 11. Gyvenimo aprašymas (CV).

Dalinių studijų metu nebūtina gauti kreditų, t. y. galima užsiimti ir kita veikla, kuri numatyta doktorantūros studijų plane.

Paraiškų teikimas ir konkursas

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:

 • Elektroninė paraiška Fondui teikiama iki 2020 m. gegužės 15 d. imtinai (pildoma paraiškų teikimo sistemoje);
 • Po paraiškų pateikimo yra vertinamas jų tinkamumas, vėliau – paraiškų kokybė. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama;
 • Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į aukščiau nurodytus kandidatų atrankos kriterijus (žr. Atrankos kriterijai). Paraiškų kokybės vertinimą atlieka išoriniai vertintojai;
 • Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo valstybės paramos skyrimui priima Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK);
 • Atsižvelgdamas į TSK siūlymus, valstybės paramą atrinktiems kandidatams skiria Fondas;
 • Apie paraiškų vertinimo rezultatus bei valstybės paramos skyrimą kandidatai bus informuojami individualiai per paraiškų teikimo sistemą.

 

Kontaktinė informacija

Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2,

LT-03106 Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 250 37 12

El. paštas: stipendijos@smpf.lt

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt