Logotipas

Kvietimas teikti paraiškas dėl finansavimo stažuotėms Italijoje

 • Šalis
  Italijos Respublika
 • Studijų tipas
  Stažuotė
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2023, 30 rugsėjo

Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija skiria finansavimą Lietuvos mokslininkų ir meno darbuotojų stažuotėms Italijoje.

Spausdinti
 • Šalis
  Italijos Respublika
 • Studijų tipas
  Stažuotė
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2023, 30 rugsėjo

Paraiškų teikimas

Lietuvos mokslininkai, dėstytojai, ekspertai, kultūros asmenybės ir veikėjai, kurie buvo pakviesti praleisti tam tikrą laikotarpį Italijos universitetuose ar kultūros įstaigose studijų ar mokslinių tyrimų tikslais, gali prašyti Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos fiksuoto dydžio finansinės paramos, kuri padengtų dalį kelionės išlaidų.

Konkursui pateikiami dokumentai

Paraiška dėl paramos turi būti pateikta likus ne mažiau kaip 40 dienų iki vizito. Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos dokumentus. Visi išvardinti dokumentai turi būti paruošti italų arba anglų kalbomis.

Lietuvos institucijose dirbantys asmenys, ketinantys pasinaudoti parama, iki rugsėjo 30 d. turi pateikti prašymą Italų kultūros institutui Vilniuje (Universiteto g. 4, 01131 Vilnius, tel. (5) 2611076, 2611077, el.pašto adresas iicvilnius@esteri.it . Vėliau gautos paraiškos nebebus svarstomos.

Konkurso eiga

Gavęs paraišką, Italų kultūros institutas Vilniuje ją patvirtina arba atmeta.

 • Patvirtintos paraiškos yra persiunčiamos Italijos URM Viešosios ir kultūros diplomatijos generalinės direkcijos III skyriui (DGDP Ufficio III);
 • Paraiškos, kurioms buvo nepritarta, yra atmetamos ir apie tai pranešama pareiškėjui. Italijos URM viešosios ir kultūros diplomatijos generalinės direkcijos III skyrius (DGDP Ufficio III) įvertina iš Italų kultūros instituto gautas paraiškas ir apie savo sprendimą patvirtinti paraišką arba ją atmesti praneša Institutui, kuris savo ruožtu apie tai informuoja pareiškėją.

Italijos URM viešosios ir kultūros diplomatijos generalinės direkcijos III skyrius (DGDP Ufficio III) įvertina iš Italų kultūros instituto gautas paraiškas ir apie savo sprendimą patvirtinti paraišką arba ją atmesti praneša Institutui, kuris savo ruožtu apie tai informuoja pareiškėją.

 

Pastaba.

Bus svarstomos paraiškos tik vizitams, kurie įvyks iki 2023 m. lapkričio 14 d. Vizitams, vyksiantiems po šios datos, parama nebus skiriama. Nagrinėjant paraiškas, pirmenybė bus teikiama kandidatams, niekada negavusiems šios paramos. Ši paramos programa skirta tik etatiniams dėstytojams, mokslininkams, tyrėjams, todėl studentų ir doktorantų paraiškos nebus priimamos. Atkreipiame dėmesį, kad parama skiriama mokslinei, studijų ir tyrimų veiklai, tad kultūros atstovų, vykstančių pristatyti savo kūrybos publikai (įvairūs festivaliai, parodos ir kt.), paraiškos taip pat negalės būti patenkintos.

Skiriamas finansavimas

Pagal programą yra numatyta fiksuota ir visaapimanti paramos suma, t.y., 120 eurų dienai pirmas 6 dienas ir 93 eurai dienai už septintą ir aštuntą dieną, galima maksimali bendra suma – 906 eurai. Skaičiuojant apmokamų dienų skaičių yra įtraukiamos tik tos dienos, kuriomis buvo vykdoma kultūrinė arba mokslinė veikla, kelionės dienos nėra įskaičiuojamos. Atsižvelgiant į turimas lėšas pagal 2619/7 biudžeto straipsnį, Italijos URM viešosios ir kultūros diplomatijos generalinės direkcijos III skyrius (DGDP Ufficio III) gali nuspręsti skirti paramą mažesniam dienų skaičiui, nei buvo prašoma paraiškoje.

Pareiškėjams parama bus išmokama bankiniu pavedimu iš Italijos URM viešosios ir kultūros diplomatijos generalinės direkcijos III skyriaus (DGDP Ufficio III) per Italų kultūros institutą Vilniuje. Parama išmokama tik po vizito Italijoje, kai jos gavėjas pateikia visus reikalingus dokumentus, taip pat ir ataskaitą apie komendiruotės metu nuveiktus darbus.

Svarbi informacija

Gavę paramą asmenys turės atsiųsti Italų kultūros institutui Vilniuje ataskaitą apie Italijoje vykdytą veiklą.

Ataskaita turi būti pateikta per trisdešimt dienų nuo komandiruotės pabaigos. Italų kultūros institutas Vilniuje šias ataskaitas išsiųs Italijos URM viešosios ir kultūros diplomatijos generalinės direkcijos III skyriui (DGDP Ufficio III). Tik gavęs ataskaitą, minėtas skyrius išsiųs paramos sumą Italų kultūros institutui, kuris savo ruožtu, perves gautą sumą į pareiškėjo sąskaitą. Svarbu: Italijos URM skiriama parama negali būti esminė sąlyga, kad pareiškėjo vizitas įvyktų.

 

Daugiau informacijos rasite Italų kultūros instituto svetaitainėje:  https://iicvilnius.esteri.it/iic_vilnius/lt/opportunita/cooperazione_culturale_e_scientifica/cooperazione-culturale.html (pareiškėjams Lietuvos piliečiams).

Taip pat yra galimybė gauti dalinį finansavimą ir Italijos mokslininkų ir meno darbuotojų stažuotėms Lietuvoje, sąlygos pareiškėjams iš Italijos nurodytos čia: https://iicvilnius.esteri.it/iic_vilnius/it/opportunita/cooperazione_culturale_e_scientifica/cooperazione-culturale.html

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt