Logotipas

Kvietimas teikti paraiškas lietuvių kalbos ir kultūros kursų ir/arba intensyvių neformalių lituanistinių studijų lituanistinio švietimo įstaigų užsienyje mokytojams ar dėstytojams organizavimui

 • Šalis
  Lietuva
 • Studijų tipas
  Kalbos ir kultūros kursai
  Lituanistinės studijos mokytojams ar dėstytojams
 • Studijų trukmė
  30 kalendorinių dienų / 15 kalendorinių dienų
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2022, gruodžio 30

Švietimo mainų paramos fondas kviečia Lietuvos mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas dviejų metų laikotarpiui (nuo 2023 m. birželio 1 d. ir 2025 m. kovo 1 d.) šioms veikloms organizuoti, pasirenkant vieną arba abi siūlomas veiklas

Spausdinti
 • Šalis
  Lietuva
 • Studijų tipas
  Kalbos ir kultūros kursai
  Lituanistinės studijos mokytojams ar dėstytojams
 • Studijų trukmė
  30 kalendorinių dienų / 15 kalendorinių dienų
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2022, gruodžio 30

Informacija

 

Lietuvių kalbos ir kultūros kursai (toliau – kursai)

 

 • Kursai skirti užsieniečiams, atvykstantiems į lietuvių kalbos ir kultūros vasaros ir/ar žiemos kursus į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas. Kursuose gali dalyvauti užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai ir užsienio lietuviai. Atkreiptinas dėmesys, kad lietuvių kalbos ir kultūros kursai skirti dalyviams, mokantiems lietuvių kalbą ne aukštesniu nei C1 lygiu.
 • Kursų metu užsienio piliečiams ir užsienio lietuviams turėtų būti sudaryta galimybė tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, susipažinti su lietuvių literatūra, Lietuvos istorija, etnokultūra, ekonomika, socialiniu ir politiniu gyvenimu, daugiau sužinoti apie Lietuvą ir jos kultūrą.
 • Kursų trukmė – 30 kalendorinių dienų, įskaitant dalyvių registraciją/ kursų pradžios/ pabaigos renginius.
 • Vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ (toliau – Įsakymas), kursai gali būti organizuojami kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.

 

Intensyvios neformalios lituanistinės studijos lituanistinio švietimo įstaigų užsienyje mokytojams ar dėstytojams (toliau – studijos)

 

 • Studijų metu tikslinėms grupėms turėtų būti sudaryta galimybė tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, įgyti papildomų žinių apie didaktiką, ugdymo psichologiją, Lietuvos kultūrą, istoriją ir pan. Atkreiptinas dėmesys, kad lietuvių kalbos mokymasis turėtų būti organizuojamas ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B1), o studijos turėtų būti vykdomos lietuvių kalba.
 • Studijų trukmė – 15 kalendorinių dienų, įskaitant dalyvių registraciją/ studijų pradžios/ pabaigos renginius.
 • Studijos turi būti vykdomos vasaros metu (laikotarpiu nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.).
 • Vadovaujantis Įsakymu, studijos gali būti organizuojamos kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.

Konkursui pateikiami šie dokumentai

 

 1. Paraiška (nuoroda į paraiškos formą).
 2. Preliminari lietuvių vasaros/ žiemos kursų / studijų programa (teikiant abiem veikloms, programos pateikiamos atskirai).
 3. Kursų/ studijų dėstytojų gyvenimo aprašymai, atspindintys jų patirtį panašaus pobūdžio veikloje.

 

Paraišką galima teikti visoms išvardintoms veikloms organizuoti arba pasirinkti vieną veiklą. Ta pati institucija gali pateikti tik vieną paraišką.

 

Paraiškos formą ir pridedamus dokumentus, pasirašytus institucijos teisinio atstovo elektroniniu kvalifikuotu parašu, konkursui prašome siųsti iki 2022 m. gruodžio 30 d. įskaitytinai el. paštu stipendijos@smpf.lt.

 

2022 m. gruodžio 2 d. 10:00 val. bus organizuojama atvira konsultacija, skirta institucijoms, norinčioms dalyvauti kursų bei studijų organizatorių konkurse. Susidomėjusius kviečiame registruotis ir užduoti klausimus ČIA iki 2022 m. lapkričio 30 d. įskaitytinai.

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt