Logotipas

Praktikos lituanistinėse mokyklose, lituanistikos centruose ir lietuvių bendruomenėse 2019-2020 m. m.

 • Studijų tipas
  Tarptautinės praktikos
 • Studijų trukmė
  2-6 mėn.
 • Studijų pradžia
  2019 - 01 - 16
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2019, 30 kovo
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

DĖMESIO! Pateikę paraiškas kandidatai bus informuojami ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 20 d.

Jei esi studentas, trokšti įgyti tarptautinės patirties net tolimiausiuose pasaulio kraštuose ir jauti malonumą skleisdamas žinią apie Lietuvą – mums tavęs reikia! Pildyk paraišką ir atlik praktiką lituanistinėse mokyklose, lituanistikos centruose ir lietuvių bendruomenėse visame pasaulyje!

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia konkursą studentams atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse 2019-2020 m. m. pagal Fondo direktoriaus patvirtintą programos įgyvendinimo tvarką.

Teikti paraišką Spausdinti
 • Studijų tipas
  Tarptautinės praktikos
 • Studijų trukmė
  2-6 mėn.
 • Studijų pradžia
  2019 - 01 - 16
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2019, 30 kovo
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

Siūlomos praktikos

Praktikos galimos šiose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) patvirtintose institucijose:

 1. Lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės kitose šalyse
 2. Lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės ES ir EEE šalyse

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienai priimančiai institucijai yra nurodytas, su Ministerija suderintas, praktikos vietų skaičius (skiriama po 2 praktikos vietas kiekvienai praktikos institucijai) – atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, priimančiųjų institucijų poreikius ir programos biudžetą, gali būti finansuota ir mažiau praktikos vietų. Skirstant finansavimą pirmenybė bus teikiama kandidatams, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą.

Galima praktikų trukmė – 2–6 mėnesiai. Praktikos lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose gali vykti nuo 2019-09-01 iki  2020-08-31.

Siūlomų praktikos vietų sąrašuose nurodyti preliminarūs galimi praktikų laikotarpiai, į kuriuos būtina atsižvelgti teikiant paraiškas.

Atrinkti ir patvirtinti kandidatai turės susiderinti konkrečias praktikos datas su priimančiosiomis institucijomis.

Atrankos sąlygos ir reikalavimai kandidatams

Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos arba kitų ES šalių piliečiai, studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI) visų pakopų (bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas nuo 2 kurso (2 studijų metų)) ir visų studijų krypčių studijose su sąlyga, kad jų MSI sutinka išleisti į praktiką numatytam laikotarpiui. Jei studijuojama pedagogikos studijose (kurių trukmė 1 akademiniai metai), paraišką galima teikti po pirmojo semestro.

Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos (absolventų praktika).
Priimančiosios praktikos institucijos gali numatyti kitus papildomus reikalavimus kandidatų studijų krypčiai, kompetencijoms ir gebėjimams (žr. praktikos vietų sąrašą).
Skirstant finansavimą pirmenybė bus teikiama kandidatams, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą.

Finansavimas

Praktikoms ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui:

 • 700,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Danijos Karalystė, Islandijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Norvegijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė;
 • 650,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Belgijos Karalystė, Italijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė;
 • 500,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Čekijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Turkijos Respublika.

Praktikoms ne ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui ir kelionės išmoka:

700,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Argentina, Australija, Brazilija, Egiptas, Sakartvelas, Jungtinės Amerikos Valstijos, Urugvajus.

Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios vietos arba studijų vietos miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :

 • 10-99 km – iki 20,00 eurų;
 • 100-499 km – iki 180,00 eurų;
 • 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
 • 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
 • 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
 • 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
 • 8000 km ar daugiau – iki 1500,00 eurų.

Pateikiami dokumentai

1. Paraiška teikiama per elektroninę sistemą. Paraiškoje galima rinktis 3 pageidaujamas praktikos vietas, su sąlyga, jog jos yra bent iš dviejų, skirtingų, šalių.

2. MSI, kurioje studijuojate, raštas, kuriame turi būti patvirtinta (raštas turi būti pasirašytas, pagal mokslo ir studijų institucijos vidinę tvarką, įgalioto asmens):

 • kad esate šios institucijos studentas, nurodant studijų programą ir kursą;
 • kad MSI rekomenduoja Jus praktikai paraiškoje nurodytam laikotarpiui ir trukmei;
 • kad ši praktika bus įskaityta/neįskaityta kaip studijų programos dalis.

3. Gyvenimo aprašymas (rekomenduojama Europass CV forma).

4. Motyvacinis laiškas, adresuotas priimančiajai praktikos institucijai (rekomenduojama pateikti atskirus motyvacinius laiškus kiekvienai institucijai).

5. Oficialus aukštosios mokyklos dokumentas, kuriame pateikiami paskutinių 2 semestrų studijų rezultatai ir vidurkis. Jei studijuojate pedagogikos studijose, kurių trukmė 1 akademiniai metai, prašome pateikti tik pirmojo semestro rezultatus.

Paraiškų teikimas

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta per el. sistemą apply.scholarships.lt iki 2019 m. kovo 30 dienos (imtinai). Po šio termino nei naujos paraiškos, nei papildomi dokumentai nebus priimami. Rekomenduojame neatidėti paraiškos pateikimo paskutinei termino dienai, kadangi dėl didelės apkrovos sistemos veikimas gali sulėtėti.

Paraiškų teikimas

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta per el. sistemą apply.scholarships.lt iki 2019 m. kovo 30 dienos (imtinai). Po šio termino nei naujos paraiškos, nei papildomi dokumentai nebus priimami. Rekomenduojame neatidėti paraiškos pateikimo paskutinei termino dienai, kadangi dėl didelės apkrovos sistemos veikimas gali sulėtėti.

Konkurso eiga:

Fondas, gavęs paraiškas, atliks tinkamumo vertinimą, t.y. paraiškų atitikimą formaliems tinkamumo kriterijams.

 1. Paraiška pateikta laiku;
 2. Pateikti visi reikalingi dokumentai;
 3. Kandidatas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus;
 4. Pasirinktos praktikų vietos yra iš konkurso sąlygose paskelbto sąrašo.

Tinkamų kandidatų gyvenimo aprašymai ir motyvaciniai laiškai bus perduoti priimančiosioms praktikos institucijoms, kurios atrinks kandidatus pagal savo nustatytus kriterijus. Fondas neprisiima atsakomybės už priimančiųjų institucijų atrankos kriterijus, procesą bei neteikia paaiškinimų dėl priimančiųjų institucijų sprendimų.

Galutinį sprendimą dėl kandidatų finansavimo, remdamasis priimančiųjų praktikos institucijų atranka bei „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijos siūlymais, priims Fondo direktorius. Atkreipiame dėmesį, kad priimančiųjų institucijų sprendimas dėl kandidatų atrankos dar nėra galutinis.

Patvirtinti finansavimui kandidatai bus informuojami ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 20 d.

Po kandidatų informavimo per nurodytą laikotarpį atrinkti praktikantai turės savarankiškai susiderinti su priimančiosiomis institucijomis tikslias praktikos pradžios ir pabaigos datas (apie suderintą laikotarpį būtina informuoti Fondą) bei pasirūpinti kelionės organizavimu, vizų gavimu*, apgyvendinimu ir pan.

Finansavimas bus skiriamas atrinktų kandidatų aukštosioms mokykloms pagal lėšų naudojimo sutartį. Studentams stipendiją ir išmoką kelionei išmokės aukštoji mokykla pagal dvišalę finansavimo sutartį.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt