Logotipas

Slovakų kalbos ir kultūros kursai 2021 m.

 • Šalis
  Slovakija
 • Studijų tipas
  Kursai
 • Studijų trukmė
  2021 m. rugpjūčio 1-22 d.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2021, 21 balandžio

Slovakijos ambasados Rygoje prašymu, Švietimo mainų paramos fondas skelbia atranką dalyvauti slovakų kalbos ir kultūros vasaros kursuose „Studia Academica Slovaca2021 m. rugpjūčio 1-21 d., Bratislavoje.

Slovakų kalbos ir kultūros kursai yra skirti studentams, kurie studijuoja slovakų kalbą ir kultūrą, bei siekia įgyti arba patobulinti slovakų kalbos žinias, gilintis į slovakų kalbos lingvistiką, literatūrą, istoriją ir kultūrą. Išsamesnė informacija apie kursus: www.fphil.uniba.sk/sas.

Spausdinti
 • Šalis
  Slovakija
 • Studijų tipas
  Kursai
 • Studijų trukmė
  2021 m. rugpjūčio 1-22 d.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2021, 21 balandžio

Reikalavimai kandidatams

 • Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos piliečiai arba asmenys, tenkinantys kitus asmens statusui keliamus reikalavimus, nurodytus Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“[1];
 • Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų krypčių grupių studentai;
 • Paraiškas teikiantys studentai turi atitikti reikalavimus gerai besimokantiems studentams:
 • Neturėti akademinių skolų;
 • Studentų minimalūs akademinių rezultatų vidurkiai pagal studijų krypčių grupes:
 • Matematikos mokslai (7,00);
 • Informatikos mokslai (7,00);
 • Fiziniai mokslai (7,00);
 • Gyvybės mokslai (7,00);
 • Inžinerijos mokslai (7,00);
 • Technologijų mokslai (7,00);
 • Sveikatos mokslai (7,00);
 • Veterinarijos mokslai (7,00);
 • Žemės ūkio mokslai (7,00);
 • Ugdymo mokslai (8,00);
 • Menai (8,00);
 • Sportas (8,00);
 • Socialiniai mokslai (8,00);
 • Teisė (8,00);
 • Verslo ir viešoji vadyba (8,00);
 • Humanitariniai mokslai (8,00).

 

Skiriamas finansavimas

Lietuvai yra skiriama 1 vieta:

 • Slovakijos švietimo, mokslo ir sporto ministerija apmoka kursų mokestį, suteikia apgyvendinimą, taip pat apmoka kitas išlaidas, pagal programos reikalavimus;
 • Finansavimas kelionės išlaidoms neskiriamas.

Konkursui pateikiami dokumentai

 • Paraiška švietimo mainų paramos fondui pildoma per paraiškų teikimo sistemą;
 • Prie el. paraiškos turi būti prisegti šie skenuoti dokumentai:
 • Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate, pažyma, patvirtinanti Jūsų, kaip studento, statusą;
 • Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate, pažyma apie dabartinių studijų rezultatus.

Atkreipiame dėmesį, kad gali būti pateikiamas vienas dokumentas, pagrindžiantis informaciją, nurodytą punktuose aukščiau. Dokumentas /-ai turi būti pasirašytas /-i pagal mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate, vidinę tvarką įgalioto asmens;

 • Privaloma pateikti ir elektroninę paraišką Slovakijos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai: https://slovak.minedu.sk.  Šioje paraiškoje kandidatai privalo užpildyti informaciją apie save, pasirinkti studijų dalyką, nurodyti slovakų kalbos mokėjimo lygį, taip pat įrašyti stipendijos kodą, kuris yra 57MSlt001cha. Pažymėtina, kad neįrašius šio kodo registracija neįvyks. Motyvacinis laiškas, taip pat paraiškos teikėjo nuotrauka yra integralios paraiškos dalys.

Motyvacinis laiškas, paraiškos teikėjo nuotrauka bei pasirašytas sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo turėtų būti pridedami kaip elektroninis priedas prie paraiškos. Kai ši elektroninė paraiška bus pateikta, gausite automatinį patvirtinimą.

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga

 • Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 21 d. imtinai;
 • Po paraiškų pateikimo Švietimo mainų paramos fondas atlieka jų tinkamumo vertinimą, vėliau tinkamų paraiškų kokybinį vertinimą. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama. Vertinant paraiškų tinkamumą, tikrinama, ar yra pateikti visi, privalomi pateikti, dokumentai. Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į jų pagrįstumą, kandidato motyvaciją bei kandidato mokymosi rezultatus. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo Slovakijos ambasadai Rygoje priims Tarptautinių studijų komisija;
 • Galutinį sprendimą dėl Tarptautinės studijų komisijos rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Slovakijos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Apie galutinį sprendimą patvirtinti kandidatai bus informuoti elektroniniu arba paprastu paštu 2021 m. birželio pradžioje.

Informacija ir konsultacijos teikiamos el. paštu stipendijos@smpf.lt, projektų koordinatorė Jelena Smalskienė 8 667 59894.

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!

 

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt