Logotipas

Slovakų kalbos ir kultūros kursai 2022 m.

 • Šalis
  Slovakijos Respublika
 • Studijų tipas
  Nuotoliniai vasaros kalbos kursai
 • Studijų trukmė
  2022 m. rugpjūčio 1-13 d.

Slovakijos Respublikos ambasados Rygoje prašymu, Švietimo mainų paramos fondas skelbia atranką dalyvauti nuotoliniuose slovakų kalbos ir kultūros vasaros kursuose 2022 m. rugpjūčio 1-13 d. Slovakų kalbos ir kultūros kursai yra skirti studentams, kurie domisi slovakų kalba ir kultūra, siekia įgyti arba patobulinti slovakų kalbos žinias, gilintis į slovakų kalbos lingvistiką, literatūrą, istoriją ir kultūrą. Išsamesnė informacija apie kursus: www.fphil.uniba.sk/sas.

Spausdinti
 • Šalis
  Slovakijos Respublika
 • Studijų tipas
  Nuotoliniai vasaros kalbos kursai
 • Studijų trukmė
  2022 m. rugpjūčio 1-13 d.

Reikalavimai kandidatams

 • Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos piliečiai arba asmenys, tenkinantys kitus asmens statusui keliamus reikalavimus, nurodytus 2020 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“[1];
 • Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų krypčių grupių studentai;
 • Paraiškas teikiantys studentai turi atitikti reikalavimus gerai besimokantiems studentams:
 • Neturėti akademinių skolų;
 • Studentų minimalūs akademinių rezultatų vidurkiai pagal studijų krypčių grupes:
 • Matematikos mokslai (7,00);
 • Informatikos mokslai (7,00);
 • Fiziniai mokslai (7,00);
 • Gyvybės mokslai (7,00);
 • Inžinerijos mokslai (7,00);
 • Technologijų mokslai (7,00);
 • Sveikatos mokslai (7,00);
 • Veterinarijos mokslai (7,00);
 • Žemės ūkio mokslai (7,00);
 • Ugdymo mokslai (8,00);
 • Menai (8,00);
 • Sportas (8,00);
 • Socialiniai mokslai (8,00);
 • Teisė (8,00);
 • Verslo ir viešoji vadyba (8,00);
 • Humanitariniai mokslai (8,00).

Skiriamas finansavimas

Apmokas kursų mokestis 1 dalyviui iš Lietuvos.

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga

 • Kandidatai privalo užpildyti paraišką Švietimo mainų paramos fondui per paraiškų teikimo sistemą iki 2022 m. gegužės 15 d. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.
 • Prie paraiškos turi būti prisegti šie skenuoti dokumentai:
 • Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate, pažyma, patvirtinanti Jūsų, kaip studento, statusą;
 • Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate, pažyma apie dabartinių studijų rezultatus.

Atkreipiame dėmesį, kad gali būti pateikiamas vienas dokumentas, pagrindžiantis informaciją, nurodytą punktuose aukščiau. Dokumentas /-ai turi būti pasirašytas /-i pagal mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate, vidinę tvarką įgalioto asmens.

 • Po paraiškų pateikimo Švietimo mainų paramos fondas atlieka jų tinkamumo vertinimą, vėliau tinkamų paraiškų kokybinį vertinimą. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama. Vertinant paraiškų tinkamumą, tikrinama, ar yra pateikti visi, privalomi pateikti, dokumentai. Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į jų pagrįstumą, kandidato motyvaciją bei kandidato mokymosi rezultatus. Atrinktas kandidatas iki 2022 m. gegužės 31 d. turės užpildyti elektroninę paraišką Slovakijos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;
 • Galutinį sprendimą dėl dalyvavimo kursuose priims Slovakijos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Apie galutinį sprendimą patvirtinti kandidatai bus informuoti elektroniniu arba paprastu paštu 2022 birželio mėn.

Kontaktinis asmuo

Inesa Cvetkova

Projektų koordinatorė
Tel. numeris: 8 667 59894

El. pašto adresas: stipendijos@smpf.lt

 

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt