Logotipas

2022 metais atvykstančių užsienio dėstytojų konkursui pateiktų tinkamų paraiškų sąrašas

>

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas atliko kviestinių užsienio dėstytojų, atvykstančių dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose 2022 metais, konkursui pateiktų paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 207 paraiškos. Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms bus atliekamas turinio vertinimas. Apie paraiškų turinio vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio mėn. pabaigos.

 

Konkursui teiktų tinkamų paraiškų sąrašas:

Institucija, pateikusi paraišką (-as) Pateiktų paraiškų skaičius Tinkamų paraiškų skaičius
Vilniaus universitetas 31 31
Kauno kolegija 25 25
Mykolo Romerio universitetas 24 24
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 18 18
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 17 17
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 17 17
Vilniaus dailės akademija 9 9
Vilniaus kolegija 9 9
Vytauto Didžiojo universitetas 9 9
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 6 6
Klaipėdos valstybinė kolegija 6 6
ISM Vadybos ir Ekonomikos universitetas 5 5
Kauno technikos kolegija 5 5
Kauno technologijos universitetas 4 4
Šiaulių valstybinė kolegija 4 4
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 4 4
Alytaus kolegija 3 3
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 2 2
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 2 2
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 2 2
Generolo Jono Žemaičio karo akademija 1 1
Kolpingo kolegija 1 1
Lietuvos sporto universitetas 1 1
Lietuvos verslo kolegija 1 1
Utenos kolegija 1 1
Iš viso: 207 207

Paraiškų teikėjai apie paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus.

Kilus klausimų, prašome kreiptis el. p. ud@smpf.lt.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt