Logotipas

Kviečiame studentus atlikti tarptautines praktikas lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje

>

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu (toliau – Fondas) skelbia konkursą studentams atlikti praktiką lietuviškose bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose užsienyje ir lituanistikos (baltistikos) centruose (toliau – Lituanistinio švietimo įstaigos).

 

SIŪLOMOS PRAKTIKŲ VIETOS

Vienoje lituanistinio švietimo įstaigoje praktiką galės atlikti ne daugiau kaip du praktikantai. Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, Lituanistinio švietimo įstaigų poreikius ir programos biudžetą, gali būti finansuota ir mažiau praktikos vietų.

Skiriant finansavimą pirmenybė bus teikiama tiems kandidatams, kurie šioje programoje dalyvauja pirmą kartą.

Lituanistinio švietimo įstaigų užsienyje 2024–2025 m. m. tarptautinių praktikų vietų sąrašas.

PRAKTIKŲ TRUKMĖ IR LAIKOTARPIS 

 • Galima praktikų trukmė – 2-6 mėnesiai.
 • Praktikos Lituanistinio švietimo įstaigose gali vykti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.
 • Atrinkti ir patvirtinti kandidatai turės susiderinti konkrečias praktikos datas su Lituanistinio švietimo įstaigomis.

ATRANKOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos arba kitų šalių piliečiai (kurie yra nuolatinės studijų formos studentai ir turi leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, bei studijuojantys lietuvių kalba arba turintys lietuvių kalbos mokėjimą pagrindžiantį dokumentą ne žemesniu bei B2 lygiu pagal bendruosius Europos kalbų metmenis), studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI) visų pakopų (bakalauro ir vientisųjų studijų studentai gali teikti paraiškas nuo 2 kurso (2 studijų metų)) ir visų studijų krypčių grupių studijų programose su sąlyga, kad jų MSI sutinka išleisti į praktiką preliminariai numatytam laikotarpiui paraiškoje.

Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos (absolventų praktika).

SKIRIAMAS FINANSAVIMAS

Praktikos dalyviui skiriama stipendija pragyvenimui, kelionės išmoka[1]:

Šalių sąrašą, kuriose lituanistinio švietimo įstaigos vykdo veiklą, galite rasti čia. Rizikos zonose esančiose šalyse praktikos nebus atliekamos. Rekomenduojame vadovautis informacija pateikiama puslapyje: https://keliauk.urm.lt/lt

* Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios vietos miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle

 

KONKURSUI PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

 1. Paraiška teikiama elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Sistemoje reikalinga pareiškėjo registracija.
 2. MSI raštas, kuriame turi būti patvirtinta (raštas turi būti pasirašytas pagal MSI vidinę tvarką įgalioto asmens), kad:
  1. Kandidatas yra šios institucijos studentas, nurodant studijų programą ir kursą;
  2. MSI sutinka išleisti kandidatą atlikti praktiką paraiškoje nurodytai trukmei.
 3. Dokumentas patvirtinantis lietuvių kalbos mokėjimo lygį ne žemesniu nei B2 lygiu pagal bendruosius Europos kalbų matmenis arba dokumentas patvirtinantis, kad kandidatas studijuoja lietuvių kalba. (Taikoma užsienio piliečiams)

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Užpildyta paraiška kartu su MSI raštu turi būti pateikta elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje https://sistema.smpf.lt/ iki 2024 m. balandžio 12 d., 12:00 val. Lietuvos laiku. Po šio termino nei naujos paraiškos, nei papildomi dokumentai nebus priimami.

Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas skiltyje „Paraiškos“  turi paspausti laukelį „Sukurti paraišką“, pasirinkti projektą „Tarptautinės praktikos lituanistinėse švietimo įstaigose užsienyje“ ir teikti paraišką kvietimui „Kvietimas STUDENTAMS atlikti tarptautines praktikas lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje“.

Pasirinkus kvietimą užpildyti visą paraiškos formą. Paraiškos teikėjas gali teikti tik vieną paraišką.

Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios bus laiku pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu ar kitais būdais siunčiami dokumentai vertinami nebus.

KONKURSO EIGA

Fondas, gavęs paraiškas, atliks tinkamumo vertinimą, t. y. paraiškų atitikimą formaliems tinkamumo kriterijams:

 • Paraiška pateikta laiku;
 • Pateikti visi reikalingi dokumentai;
 • Užpildytos visos paraiškos dalys;
 • Paraiška pateikta lietuvių kalba;
 • Kandidatas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

Pabaigus tinkamumo vertinimą, atliekamas turinio vertinimas vadovaujantis šiais kriterijais :

 • Dalyvavimo programoje tikslai;
 • Praktikos nauda asmeniniam tobulėjimui ir karjerai;
 • Praktikos nauda Lietuvai ir MSI;
 • Praktikos nauda priimančiai organizacijai;
 • Įgytos patirties sklaida;
 • Praktikos užduočių suvokimas praktikos vietoje;
 • Asmeninės patirties, kompetencijų ir gebėjimų pritaikymas praktikos vietoje;
 • Dalyvavimas pirmą kartą. Balai skiriami pirmą kartą dalyvaujantiems (dalyvavimu laikoma, kai pareiškėjas jau yra gavęs finansavimą teikdamas paraišką šiai programai ir atlikęs praktiką).

Kandidatų paraiškos atlikus vertinimą bus priskirtos Lituanistinio švietimo įstaigoms atrinkus tinkamiausius kandidatus pagal paraiškose nurodytą informaciją.

Galutinį sprendimą dėl kandidatų  finansavimo, remdamasis atrankos komisijos siūlymais, priims Fondo direktorius. Apie konkurso rezultatus pareiškėjai bus informuojami ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 31 d.

Po kandidatų informavimo per nurodytą laikotarpį atrinkti praktikantai turės savarankiškai susiderinti su priimančiosiomis Lituanistinio švietimo įstaigomis tikslias praktikos pradžios ir pabaigos datas (apie suderintą laikotarpį būtina informuoti Fondą bei MSI) bei pasirūpinti kelionės organizavimu, vizų gavimu**, apgyvendinimu ir pan.

Finansavimas bus skiriamas atrinktų kandidatų MSI. Studentams stipendiją ir, jeigu taikoma, išmoką kelionei išmokės MSI pagal dvišalę finansavimo sutartį tarp Fondo ir MSI.

 

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu tarptautinespraktikos@smpf.lt

Programos koordinatorius: Dovydas Buslavičius, dovydas.buslavicius@smpf.lt , +370 6 857 2356

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ! 

** Jei dėl praktikos įgyvendinimo yra reikalinga viza, prašome kreiptis į Fondo programos koordinatorių su prašymu gauti praktikos finansavimą patvirtinantį raštą.

 

[1] Stipendijų įkainiai taikomi vadovaujantis 2022 m. kovo 1 d.  Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-327 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos  mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt