Logotipas

Valstybės finansinė parama edukologijos doktorantūros studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose

>

Edukologija yra viena iš sparčiausiai besivystančių socialinių mokslų srities krypčių, nes nuo ugdymo kokybės priklauso ekonominės ir socialinės pažangos galimybės. Lietuvai reikalingi tarptautinio lygmens novatoriški, sektoriuje susikaupusius iššūkius sprendžiantys edukologijos mokslininkai, o juos išugdyti gali tik didesnę patirtį ir gilesnes edukologijos tradicijas turintys geriausi pasaulio universitetai. Tuo tikslu parengtas projektas, siekiant pagerinti edukologijos krypties doktorantūros studijų kokybę sukuriant palankias sąlygas studijuoti geriausiuose pasaulio universitetuose. Šiuo projektu prisidedama prie paramos studijų kainai, pragyvenimo išlaidoms skyrimo studentams, kurie išvyksta studijuoti ar studijuoja (edukologijos krypties doktorantūroje) geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose.

Informuojame, kad besidomintieji edukologijos doktorantūra užsienio universitetuose kviečiami rinktis šias studijas ir pretenduoti į valstybės paramą studijuoti nemokamai. Įstojusiesiems į edukologijos doktorantūrą geriausiuose pasaulio universitetuose ir įsipareigojusiesiems po studijų baigimo sugrįžti dirbti į Lietuvą valstybė numato skirti daugiau nei 45 tūkst. eurų per metus studijų kainai padengti. Iš viso numatyta finansuoti 15 asmenų (doktorantų) studijas užsienyje. Valstybės finansavimas bus suteikiamas visam doktorantūros studijų laikotarpiui.

Norintieji pretenduoti į valstybės finansavimą studijoms turi būti įstoję arba pakviesti studijuoti edukologijos krypties doktorantūros programose užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmųjų 200 aukštųjų mokyklų bent viename iš 3 pasaulinių reitingų: Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

Valstybės finansavimą gavęs studentas įsipareigotų per 5 metų laikotarpį po studijų užsienyje baigimo ne trumpiau kaip 3 metus dirbti aukštojo mokslo kvalifikacijos reikalaujančiose darbo vietose Lietuvoje ar Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuva, arba Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

Šiai priemonei įgyvendinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra numačiusi 2,61 mln. eurų finansavimą iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų lėšų.

Priemonę administruoja ir paramą asmeniui išmoka Valstybinis studijų fondas. Plačiau apie tai skaitykite ČIA.

Artimiausias kvietimas edukologijos doktorantams teikti prašymus ir pretenduoti į valstybės finansavimą bus paskelbtas 2024 m. gegužės mėnesį.

Prašymų priėmimo, paramos skyrimo ir kitas konkurso sąlygas galima bus rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje adresu https://vsf.lrv.lt/lt/.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt