Logotipas

Kviečiame teikti paraiškas tarptautinėms praktikoms lituanistinio švietimo įstaigose 2023–2024 m. m.

 • Šalis
  Įvairios pasaulio šalys
 • Studijų tipas
  Tarptautinės praktikos
 • Studijų trukmė
  2023–2024 akademiniai metai
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2023, 3 balandžio

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia konkursą studentams atlikti praktiką lietuviškose bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose užsienyje (įskaitant lietuvių bendruomenes) ir lituanistikos (baltistikos) centruose (toliau – Lituanistinio švietimo įstaigos).

Spausdinti
 • Šalis
  Įvairios pasaulio šalys
 • Studijų tipas
  Tarptautinės praktikos
 • Studijų trukmė
  2023–2024 akademiniai metai
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2023, 3 balandžio

SIŪLOMOS PRAKTIKŲ VIETOS

Praktikos 2023–2024 m. m. galimos tik šiose Lituanistinio švietimo įstaigose.

Kiekvienai priimančiai Lituanistinio švietimo įstaigai yra skirta po 2 praktikos vietas. Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, Lituanistinio švietimo įstaigų poreikius ir programos biudžetą, gali būti finansuota ir mažiau praktikos vietų.

Skirstant finansavimą pirmenybė bus teikiama tiems kandidatams, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą.

PRAKTIKŲ TRUKMĖ IR LAIKOTARPIS

*Galima praktikų trukmė – 2-6 mėnesiai.

*Praktikos Lituanistinio švietimo įstaigose gali vykti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.

*Siūlomų praktikos vietų sąrašuose nurodyti preliminarūs galimi praktikų laikotarpiai, į kuriuos būtina atsižvelgti teikiant paraiškas.

*Atrinkti ir patvirtinti kandidatai turės susiderinti konkrečias praktikos datas su Lituanistinio švietimo įstaigomis.

ATRANKOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos arba kitų šalių piliečiai, studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI) visų pakopų (bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas nuo 2 kurso (2 studijų metų)) ir visų studijų krypčių grupių studijų programose su sąlyga, kad jų MSI sutinka išleisti į praktiką numatytam laikotarpiui.

 

Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos (absolventų praktika).

Lituanistinio švietimo įstaigos gali numatyti kitus papildomus reikalavimus kandidatų studijų krypčiai, kompetencijoms ir gebėjimams (žr. Siūlomos praktikos vietos).

SKIRIAMAS FINANSAVIMAS

 

*Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios arba studijų vietos miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle

KONKURSUI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 • Paraiška teikiama elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paraiškoje galima nurodyti 3 pageidaujamas praktikos vietas, su sąlyga, jog jos yra bent iš dviejų skirtingų šalių;
 • MSI, kurioje studijuojama , raštas, kuriame turi būti patvirtinta (raštas turi būti pasirašytas, pagal MSI vidinę tvarką, įgalioto asmens), kad:
 1. kandidatas šios institucijos studentas, nurodant studijų programą ir kursą;
 2. MSI rekomenduoja kandidatą praktikai paraiškoje nurodytam laikotarpiui ir trukmei;
 3. kad ši praktika bus įskaityta/neįskaityta kaip studijų programos dalis.
 • Gyvenimo aprašymas (rekomenduojama Europass CV forma);
 • Motyvacinis laiškas, adresuotas Lituanistinio švietimo įstaigai praktikos institucijai (rekomenduojama pateikti atskirus motyvacinius laiškus kiekvienai institucijai);
 • Oficialus MSI dokumentas, kuriame pateikiami paskutinių 2 semestrų studijų rezultatai ir vidurkis.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje apply.scholarships.lt iki 2023 m. balandžio 3 d. įskaitytinai. Po šio termino nei naujos paraiškos, nei papildomi dokumentai nebus priimami.

KONKURSO EIGA

 • Fondas, gavęs paraiškas, atliks tinkamumo vertinimą, t. y. paraiškų atitikimą formaliems tinkamumo kriterijams:
  • Paraiška pateikta laiku;
  • Pateikti visi reikalingi dokumentai;
  • Kandidatas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus;
  • Pasirinktos praktikų vietos yra iš konkurso sąlygose paskelbto sąrašo.
 • Tinkamų kandidatų gyvenimo aprašymai ir motyvaciniai laiškai bus perduoti priimančiosioms Lituanistinio švietimo įstaigoms, kurios atrinks kandidatus pagal savo nustatytus kriterijus. Fondas neprisiima atsakomybės už priimančiųjų Lituanistinio švietimo įstaigų atrankos kriterijus, procesą bei neteikia paaiškinimų dėl priimančiųjų Lituanistinio švietimo įstaigų sprendimų.
 • Galutinį sprendimą dėl kandidatų  finansavimo, remdamasis priimančiųjų Lituanistinio švietimo įstaigų  atranka bei „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijos siūlymais, priims Fondo direktorius. Atkreipiame dėmesį, kad priimančiųjų Lituanistinio švietimo įstaigų sprendimas dėl kandidatų atrankos dar nėra galutinis. Patvirtinti finansavimui kandidatai bus informuojami ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 31 d.
 • Po kandidatų informavimo, per nurodytą laikotarpį, atrinkti praktikantai turės savarankiškai susiderinti su priimančiosiomis Lituanistinio švietimo įstaigomis tikslias praktikos pradžios ir pabaigos datas (apie suderintą laikotarpį būtina informuoti Fondą bei MSI) bei pasirūpinti kelionės organizavimu, vizų gavimu**, apgyvendinimu ir pan.
 • Finansavimas bus skiriamas atrinktų kandidatų MSI. Studentams stipendiją ir, jeigu taikoma, išmoką kelionei išmokės MSI pagal dvišalę finansavimo sutartį tarp Fondo ir MSI.
 • Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu tarptautinespraktikos@smpf.lt

Programos koordinatorius: Dovydas Buslavičius, dovydas.buslavicius@smpf.lt , +370 6 857 2356

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!

** Jei dėl praktikos įgyvendinimo yra reikalinga viza, prašome kreiptis į Fondo programos koordinatorių su prašymu gauti praktiką patvirtinantį raštą.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt