Logotipas

Kvietimas teikti paraiškas lietuvių kalbos ir kultūros kursų Ukrainos piliečiams organizavimui

 • Šalis
  Lietuva
 • Studijų tipas
  Kalbos ir kultūros kursai
 • Studijų trukmė
  180 ak. val.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2022, 15 balandžio

Siekiant remti Ukrainos piliečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, integraciją Lietuvoje, skelbiamas papildomas konkursas Lietuvių kalbos ir kultūros kursų organizatoriams. Švietimo mainų paramos fondas kviečia Lietuvos mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas organizuoti lietuvių kalbos ir kultūros kursus, kurių vykdymo laikotarpis yra nuo 2022 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. gruodžio 9 d. įskaitytinai.

Spausdinti
 • Šalis
  Lietuva
 • Studijų tipas
  Kalbos ir kultūros kursai
 • Studijų trukmė
  180 ak. val.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2022, 15 balandžio

Kursai skirti pilnamečiams Ukrainos piliečiams ir kitiems Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ 2.4.2 papunktyje nurodytiems asmenims, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje. Kursuose gali dalyvauti mokslo ir studijų institucijų studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, visų sričių švietimo sistemos darbuotojai.

 

Kursų dalyvis kursų organizatoriams turės pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą užsieniečio registracijos pažymėjimą arba galiojantį kelionės dokumentą, arba kitus dokumentus, suteikiančius teisę jiems atvykti ir būti Lietuvoje;
 • mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslo darbuotojai, visų sričių švietimo sistemos darbuotojai, studentai: statusą įrodantį dokumentą ar jo kopiją (studento pažymėjimo kopiją, švietimo, mokslo darbuotojo įgytos kvalifikacijos dokumento kopiją ar kitus statusą pagrindžiančius dokumentus).

 

Kursų dalyviams kursuose turėtų būti sudaryta galimybė tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, susipažinti su lietuvių literatūra, Lietuvos istorija, etnokultūra, ekonomika, socialiniu ir politiniu gyvenimu, daugiau sužinoti apie Lietuvą ir jos kultūrą.

 

Kursų trukmė – ne mažiau nei 180 akademinių valandų.

Kursų dalyviams turėtų būti suteiktas kursų baigimą įrodantis dokumentas/sertifikatas.

Kursai turi būti organizuojami kontaktiniu būdu. Tik išimtiniais atvejais, kuriuos lemia COVID-19 pandemija, kursai gali būti organizuojami hibridiniu būdu, užtikrinant dalyviams visapusišką kursų prieinamumą.

 

Konkursui pateikiami šie dokumentai (1 egz.):

 1. Paraiška.
 2. Preliminari kursų programa (jeigu bus vykdomi ne vieneri kursai, ir jeigu šių kursų programos skirsis, pateikite atskiras kursų programas).
 3. Kursų dėstytojų gyvenimo aprašymai, atspindintys jų patirtį panašaus pobūdžio veikloje.

 

 

Paraiškos formą ir pridedamus dokumentus, pasirašytus institucijos teisinio atstovo elektroniniu kvalifikuotu parašu, konkursui prašome siųsti iki 2022 m. balandžio 15 d. įskaitytinai el. paštu stipendijos@smpf.lt.

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu stipendijos@smpf.lt arba tel. +370 685 74067.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt