Logotipas

Kviečiame teikti paraiškas magistro, doktorantūros, meno ir muzikos studijoms, mokslinių tyrimų programoms ar italų kalbos kursams Italijos universitetuose.

 • Šalis
  Italija
 • Studijų tipas
  Kursai
 • Studijų trukmė
  2021/ 2022 m. m.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2021, 20 liepos
Spausdinti
 • Šalis
  Italija
 • Studijų tipas
  Kursai
 • Studijų trukmė
  2021/ 2022 m. m.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2021, 20 liepos

Apie stipendijas

Italijos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija skiria
stipendijas užsienio šalių piliečiams arba Italijos piliečiams, gyvenantiems
užsienyje. Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros
srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos
ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje.
Stipendijos skiriamos studijų, mokymų ir / ar tyrimų programoms valstybinėse
ir valstybės pripažintose švietimo ir mokslo įstaigose. Jų sąrašą galima rasti
portale https://studyinitaly.esteri.it
Lietuvos piliečiams yra skiriama 18 mėnesių stipendijų. Vieno mėnesio
stipendijos dydis – 900 eurų

Reikalavimai

Kandidatai turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus paskutinę konkurso
dieną (2021 07 13). Kandidatai, kurie neatitiks šių reikalavimų, bus
automatiškai atmetami. Italijos valstybės įstaigų tarnautojai, turinys Italijos
pilietybę, bei jų šeimos nariai konkurse dalyvauti negali.
2.1 Išsilavinimas. Kandidatas turi jau būti įgijęs išsilavinimą, reikalingą
pasirinktai studijų programai.
2.2 Amžius. Paraiškas teikti gali asmenys, kuriems paskutinę konkurso dieną yra
ne daugiau kaip 28 metai. Kandidatams, kurie stoja į pirmus doktorantūros
metus, taikoma amžiaus riba – 30 metų. Kandidatams, teikiantiems paraišką
mokslo ir tyrimų programoms su darbo vadovu, amžiaus riba yra iki 40 metų.
Amžiaus ribos netaikomos kandidatams, kurie gavo Italijos Vyriausybės
stipendiją 2020/2021 m.m. ir teikia paraišką pratęsti stipendijos mokėjimą.
2.3 Kalbos mokėjimas. Kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą, įrodančią,
jog jo italų kalbos žinios yra mažiausiai B2 lygio pagal Bendruosius Europos
kalbų metmenis. Jeigu studijų programa vyksta vien anglų kalba, italų kalbos
žinios nėra būtinos; šiuo atveju kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą,
įrodančią, jog jo anglų kalbos žinios yra mažiausiai B2 lygio pagal Bendruosius
Europos kalbų metmenis. Jeigu kandidatas prašo stipendijos italų kalbos ir
kultūros kursams, pažyma turi įrodyti, kad jo kalbos žinios yra mažiausiai A2
lygio.

Studijų tipai

Lietuvos piliečiai gali teikti paraiškas šioms studijoms:
a) 6 arba 9 mėnesių stipendijos:
– 2 metų magistro studijos (Laurea magistrale);
– meno ir muzikos studijos aukštojo mokslo institucijose (AFAM);
– doktorantūra (Dottorato di Ricerca). Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai,
kandidatas privalo turėti jį priimsiančio Italijos universiteto sutikimo laišką;
– mokslo ir tyrimų programos su darbo vadovu (Progetti di Studio in Cotutela). Stipendijos tyrimų projektams teikiamos tik tyrimų veiklai, vykdomai
CNR (Nacionaliniame tyrimų centre), Aukštajame sveikatos institute ar kitose
analogiško lygmens valstybinėse įstaigose, universitetuose, muziejuose bei
archyvuose. Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai, kandidatas privalo
nurodyti taip pat ir numatytą tyrimų programą bei stipendininkui
vadovausiančio Italijos dėstytojo ar tyrimų vadovo pavardę ir kontaktus bei
pristatyti stipendininką priimsiančios Italijos įstaigos ar akademinės
institucijos sutikimo laišką.
b) 3 mėnesių stipendijos:
– Italų kalbos ir kultūros kursai Italijos universitetuose. Pretenduoti į šio tipo
stipendiją gali tik besimokantys italų kalbą Lietuvos universitetuose ir Italų
kultūros institute. Kandidatas turės pateikti pažymą, patvirtinančią, kad jo
italų kalbos žinios atitinka A2 lygį.
Dėmesio! Į kai kurias magistro (Laurea magistrale) bei meno ir muzikos
(AFAM) studijų programas galima užsirašyti tik išlaikius stojamąjį egzaminą.
Prašome kandidatų atkreipti į tai dėmesį.

Pratęsimai

Paraiškas pratęsti stipendijų mokėjimą gali teikti tik 2020/2021 m.m. Italijos
vyriausybės stipendininkai ir tik pateikę dokumentus, įrodančius, kad yra išlaikę
visus pagal programą numatytus egzaminus (mažiausiai 15 CFU kreditų).
Doktorantai turi pristatyti savo vadovo pasirašytą teigiamą įvertinimo raštą.
Pratęsimai galimi tik siekiant tęsti arba pabaigti kelerių metų studijų programą.

Stipendijų mokėjimo terminai

Stipendijos gali būti išmokamos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2020 m. spalio 31
d. Pratęstos stipendijos (žr. 4 punktą) gali būti mokamos nuo 2021 m. lapkričio
1 d. iki 2020 m. spalio 31 d. Teikdami paraišką, kandidatai turi nurodyti, nuo
kada prašo mokėti stipendiją.

Stipendijos neteikiamos

Bakalauro (Corso di Laurea Triennale) ir vientisosioms universitetinėms (Corsi
di laurea a ciclo unico) studijoms, vienerių metų trukmės podiplominėms /
specializacijos (Master di I o II livello) studijoms.
Stipendijos neteikiamos ir pavieniams kursams ar individualiems tyrimams, o
taip pat studijoms / tyrimams užsienio institucijose (universitetuose,
akademijose, bibliotekose, bet kokio tipo mokyklose), nors jos ir yra įsikūrusios
Italijoje, o taip pat valstybės nepripažintuose privačiuose centruose ir
laboratorijose.
Stipendijos neteikiamos Lietuvos piliečiams, jau studijuojantiems Italijos
universitetuose, tačiau nebaigusiems programos numatytu metu (pvz., jei
studijų programa trunka dvejus metus, tačiau dėl ne visų išlaikytų egzaminų ar
neparašyto baigiamojo darbo studentas prasitęsia studijas tretiems metams).

Paraiškų teikimas

Norėdamas gauti Italijos vyriausybės skriamą stipendiją, kandidatas turi pateikti
paraišką, užsiregistruodamas ir italų arba anglų kalba užpildydamas
interaktyvią formą portale „Study in Italy“
https://studyinitaly.esteri.it
Registruojantis portale rekomentuojame nurodyti dažnai tikrinamo elektroninio
pašto adresą, kadangi visi pranešimai apie konkursą bus siunčiami tik šiuo
adresu.
Pildant paraišką, prašome labai atidžiai perskaityti paaiškinimus!
Paraiškų teikimo terminas
Paskutinis terminas, kuomet galima pateikti paraišką on-line, išsaugant galutinę
paraiškos versiją, visiems kandidatams yra 2021 m. liepos 20 d., antradienis,
15.00 val. (Lietuvos laiku). Visiems kandidatams bus pranešta apie gautą
paraišką. Rekomenduojame pildyti paraišką kuo anksčiau, kad paskutinėmis
dienomis būtų išvengta sistemos trikdžių, galimų, jeigu prisijungs itin daug
vartotojų.
Paraiškos, gautos praėjus šiam terminui, nebus svarstomos.

Stipendininkų atranka

Lietuvos kandidatų atranką vykdys specialiai įsteigta Komisija, sudaryta iš J.E.
Italijos ambasadoriaus ar jo paskirto atstovo bei Lietuvos švietimo ir mokslo
įstaigų atstovų.
Pokalbio su kandidatais metu, įvertindama pateiktus dokumentus, komisija
atrinks laimėtojus ir rezervines kandidatūras. Laimėtojų bei rezervinių
kandidatūrų sąrašas bus paskelbtas Italijos ambasados Lietuvje interneto
svetainėje.

Mokesčiai už mokslą

Paprastai Italijos Vyriausybės stipendininkai atleidžiami nuo mokesčių už
mokslą, tačiau Universitetai, turėdami visišką finansinę autonomiją, gali ir
netaikyti šios lengvatos. Todėl rekomenduojame iš anksto pasitikrinti
informaciją apie mokamus mokesčius už mokslą.
Ši išlyga nėra taikoma italų kalbos ir kultūros kursams pažengusiems
vartotojams, už kuriuos reikės sumokėti mokesčius.

Sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimas

Užsienio piliečiai stipendininkai Italijos vyriausybės stipendijos mokėjimo
laikotarpiu yra apdrausti draudimu, dengiančiu ligos ir nelaimingų atsitikimų
išlaidas. Draudimas nepadengia ligų, priklausančių nuo jau esančių fizinių sąlygų
ar patologijų, bei odontologinių paslaugų išlaidų. Stipendininkams taip pat
rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo kortelę.

Stipendijos mokėjimas

Stipendija išmokama kas tris mėnesius į sąskaitą Italijos banke.
Stipendija išmokama tik po to, kai studentas sutvarko savo registraciją
universitete ir pateikia Ministerijai reikalingą dokumentaciją, atlikus
administracinius formalumus. Pirmoji stipendija išmokama pirmojo trimestro
pabaigoje. Paskutinis mokėjimas atliekamas tik pateikus įrodymą, jog
stipendininkas gerai mokosi ir tvarkingai vykdo visą numatytą programą.
Stipendija mokama tik studijoms Italijos teritorijoje.

Kitos sąlygos

Italijos URM stipendininkas tuo pačiu metu negali gauti kitokio tipo Italijos
valstybės ar viešųjų įstaigų stipendijos, o taip pat Italijos regionų „Diritto allo
studio“ stipendijos. Stipendininkas gali naudotis Erasmus, Erasmus+ ar kitomis
tarptautinėmis programomis, tačiau stipendijos mokėjimas bus nutraukiamas,
kol stipendininkas mokysis už Italijos ribų.

Naudingos nuorodos

onkurso sąlygos anglų ir italų kalbomis: https://studyinitaly.esteri.it/it/callfor-procedure
Registracija paraiškų teikimui: https://studyinitaly.esteri.it/en/login
Informacija apie studijas Italijoje: https://studyinitaly.esteri.it/en/node/2
Kontaktai pasiteiravimui: (5) 2611076, 2611077, corsilingua.iicvilnius@esteri.it,
Jurgita Sviderskienė (Italų kultūros institutas)

Kvietimas anglų kalba 

Kvietimas italų kalba

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt