Logotipas

Svarbu

Informacija, kuri padės Tau atsakyti į kilusius klausimus.

Apie Valstybinių stipendijų programą

Valstybinių stipendijų programa, tai LR valstybės paramos programa skirta remti Lietuvos Respublikos piliečių studijų ir akademinį mobilumą bei atvykstančių užsieniečių bei užsienio lietuvių studijų Lietuvoje mobilumą ir lituanistinį švietimą.

Valstybės paramos teikimo tikslai:

 • Skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentų mobilumą;
 • Sudaryti galimybes Lietuvos Respublikos piliečiams dalyvauti užsienio valstybių Lietuvai siūlomose mobilumo programose už kurias atsakinga LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
 • Pritraukti gabius užsienio šalių piliečius ir užsienio lietuvius studijuoti Lietuvoje;
 • Plėsti galimybes užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos, pažinti Lietuvos istoriją ir kultūrą;
 • Stiprinant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą skatinti aukštos kvalifikacijos dėstytojų iš užsienio šalių (toliau – užsieniečiai dėstytojai pritraukimą dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose.

 

 

 

LR piliečiams pagal Valstybinių stipendijų programą skiriamos šios stipendijos:

 1. Dalinėms doktorantūros studijoms;
 2. Kelionės išmokos vykstantiems dalinių studijų užsienyje arba pagal mobilumo programas;
 3. Tarptautinėms praktikoms lituanistinio švietimo institucijose.

Užsienio lietuviams pagal Valstybinių stipendijų programą skiriamos šios stipendijos:

 1. Lietuvių kalbos ir kultūros kursams;
 2. Dalinės visų studijų krypčių grupių studijoms;
 3. Lituanistinėms studijoms;
 4. Antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijoms.

Užsieniečiams skiriamos šios stipendijos:

 1. lietuvių kalbos ir kultūros kursams;
 2. dalinės visų studijų krypčių grupių studijoms;
 3. lituanistinėms studijoms;
 4. antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijoms.

Valstybės paramą skiria švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – Švietimo mainų paramos fondas.

Stipendijų dydžiai

Stipendijos skiriamos vykstantiems į:

1.Dalines studijas užsienyje:

 • Antrosios pakopos studentams skiriama 12 bazinių socialinių išmokų (BSI; šiuo metu BSI yra lygus 42,00 Eur) stipendija per mėnesį.
 • Trečiosios pakopos studentams skiriama 15 BSI stipendija per mėnesį.
 • Į dalines studijas išvykstančiam studentui skirta valstybės stipendija indeksuojama, atsižvelgiant į gyvenimo lygio vietos koeficientus, patvirtintus švietimo, mokslo ir sporto ministro. Jei valstybė, į kurią išvyksta studentas, ministro patvirtintame sąraše nenurodyta, stipendija neindeksuojama.

 

 

 

2.Tarptautines praktikas: 

 • 750,00 Eur per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Danija, Suomija, Islandija, Airija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Švedija, Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė.
 • 750,00 Eur per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Austrija, Belgija, Kipras, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Andora, Monakas, San Marinas, Vatikano Miesto Valstybė.
 • 690,00 Eur per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija
 • 700 Eur per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Argentina, Australija, Baltarusija, Brazilija, Indija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Urugvajus.

Studijų įmokos

Išmokos, skirtos studijų kainai už dalines studijas padengti, dydis yra susietas su norminėmis studijų kainomis Lietuvoje. Ši išmoka gali būti lygi užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijos nustatytai kainai, bet ne didesnė nei švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta atitinkamais metais priimamų studentų norminė studijų kaina.

Skiriant išmoką atsižvelgiama į atitinkamą asmens studijų trukmę. Jei užsienio mokslo ir studijų institucijos nustatyta studijų kaina viršija norminę studijų kainą, studentas, gavęs išmoką, pats padengia užsienio mokslo ir studijų institucijos nustatytos ir norminės studijų kainos skirtumą.

 

Kelionės išmokos

Kelionės išmokos gali būti skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams, išvykstantiems dalinių studijų užsienyje arba pagal valstybines užsienio šalių mobilumo programas, kurių konkursai skelbiami svetainėje www.stipendijos.lt.

Kelionės išmoka gali būti naudojama transporto bilietų įsigijimo, vizų ir kt. su buvimu užsienio šalyje susijusioms konsulinėms išlaidoms, taip pat kelionės draudimo išlaidoms padengti.

Išmoka skiriama tik vienos kelionės į priimančiąją instituciją prieš akademinės išvykos pradžią ir atgal po akademinės išvykos pabaigos išlaidoms padengti. Tarpinių kelionių ar vietinių kelionių išlaidos akademinės išvykos laikotarpio eigoje bei jokios kitos išlaidos papildomai nekompensuojamos.

Tais atvejais, kai skirtos kelionės išmokos nepakanka padengti numatytoms leistinoms kelionės išlaidoms, skirtumą išmokos gavėjas turi dengti iš nuosavų arba siunčiančios institucijos lėšų.

Išmokos dydžiai

Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo gyvenamosios, studijų ar darbo vietos (miesto) Lietuvoje iki studijų ar stažuotės vietos (miesto) užsienio šalyje, remiantis Europos Komisijos skaičiuokle.

Išmokų dydžiai.

Reikalavimai kandidatams:

Paraiškų vertinimo formos

 • Paraiškų dalinėms magistrantūros ir doktorantūros studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose turinio vertinimo forma
 • Paraiškų užsieniečių dalinėms studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvos mokslo ir studijų institucijose turinio vertinimo forma
 • Užsieniečių paraiškų paramai II pakopos nuolatinėms studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti turinio vertinimo forma
 • Užsienio dėstytojų paraiškų turinio vertinimo forma

Formos

Informaciją apie Švietimo mainų paramos fondo administruojamus konkursus bei aktualias paraiškų formas galite rasti čia: https://apply.scholarships.lt/.

Rekomendacinio laiško forma:

Ataskaitos

Ataskaitos už valstybės paramą, pagal sutartį, turi būti pateikiamos per 20 darbo dienų nuo grįžimo iš kursų, studijų ar mokslinės stažuotės dienos.

Atsiskaitymui reikia:

 • Susipažinti su atsiskaitymo atmintine;
 • Pateikti šiuos dokumentus Fondui el. paštu stipendijos@smpf.lt:
 • Užpildytą veiklos ataskaitos formą (Studijų užsienyje sutarties arba Mokslinės stažuotės kelionės išlaidų apmokėjimo sutarties 1 priedas);
 • Užpildytą ir pasirašytą finansinės ataskaitos formą (Studijų užsienyje sutarties arba Mokslinės stažuotės kelionės išlaidų apmokėjimo sutarties 2 priedas) ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus;
 • Priėmusios užsienio šalies mokslo ir studijų institucijos patvirtintą raštą apie kursų, studijų ar mokslinės stažuotės rezultatus bei laikotarpį su pradžios ir pabaigos datomis (vasaros kursų atveju tinka kursų baigimo pažymėjimas) lietuvių arba anglų kalba;
 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijos pažymą, kad asmuo grįžo iš kursų, studijų ar stažuotės užsienyje ir tęsia studijas arba darbą;
 • Kelionės išlaidas pagrindžiančius dokumentus (kelionės lėktuvu įlaipinimo talonai (angl. boarding pass), autobuso, traukinio, laivo (kelto) kelionės bilietai, keliaujant automobiliu – kuro pirkimo čekiai, ir kt. kelionę patvirtinantys dokumentai, kurių gali pareikalauti Švietimo mainų paramos fondas). Ekologiškos kelionės atveju – Sąžiningumo deklaraciją.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kada žinosiu, ar mano paraiška yra finansuojama?

Švietimo mainų paramos fondas jus informuos paraiškoje nurodytu el. paštu. Sėkmės atveju, atsakingas koordinatorius jus informuos apie tolimesnius veiksmus.

Į kurias šalis galiu vykti ir gauti Švietimo mainų paramos fondo finansuojamą kelionės išmoką?

Jei esate magistrantūros ar doktorantūros studijų studentas, vykstantis dalinių studijų užsienyje, apribojimų, į kokias šalis galite vykti, nėra.

Jei vykstate pagal Tarptautinių praktikų lituanistinio švietimo įstaigose užsienio šalyse konkursą, kelionės išmoka skiriama tik vykstantiems į trečiąsias šalis, kurios nėra asocijuotosios Programos šalys.

Kitais atvejais detalesnę informaciją rasite čia.

Kokio dydžio kelionės išmoką gausiu? Kodėl skiriasi kelionės išmokos suma asmenims, kurie vyksta į tą pačią šalį? Jei kelionės išmokos nepakanka mano kelionės bilietams, ar Švietimo mainų paramos fondas gali padidinti skiriamą sumą?

Vykstant pagal stipendijų programą, kai skiriama išmoka kelionės išlaidoms padengti, išmokos dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios vietos arba studijų vietos miesto) iki stažuotės/praktikos/dalinių studijų/kursųpraktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle:

Ši suma yra fiksuota ir nepriklauso nuo faktinės kelionės kainos, t. y. jei kelionės išmokos suma yra nepakankama kelionei, skirtumą turėsite padengti savo asmeninėmis lėšomis.

Į ką kreiptis dėl vizos gavimo?

Jei vykstate į šalį, kuriai reikia vizos, dėl jos gavimo prašome kreiptis į šalies ambasadą. Jei norint gauti vizą, jums yra reikalingas Švietimo mainų paramos ondo išduodamas raštas apie dalyvavimą programoje, prašome informuoti projektų koordinatorių, su kuriuo bendraujate dėl programos.

Kaip vyksta sutarties dėl finansavimo pasirašymas?

Sutartį jūs sudarote su Švietimo mainų paramos fondu. Sutartį, po patvirtinimo, kad dalyvaujate programoje, gausite el. paštu.
Rekomenduojame sutartį pasirašyti el. parašu. Instrukciją, kaip tai padaryti, projektų koordinatorius jums pateiks kartu su sutartimi.
Jei vykstate pagal tarptautinių praktikų lituanistinio švietimo įstaigose programą, prieš išvykstant į praktiką, sutartį su jumis pasirašys jūsų aukštoji mokykla.

Ar stipendija yra mokama kartą per mėnesį?

Ne, stipendija mokama jūsų pasirašytoje sutartyje nurodytomis sąlygomis. Detaliau prašome žiūrėti į klausimo „Kada gausiu skirtą finansavimą?“ atsakymą.

Kada gausiu skirtą finansavimą?

Jei jums skiriama kelionės išmoka, 60% skirtos kelionės išmokos sumos gausite po to, kai abi sutarties šalys ją pasirašys. Likusią išmokos dalį Švietimo mainų paramos fondas jums perves po galutinės ataskaitos pateikimo.

Jei jums skiriama studijų įmoka, 100 procentų skiriamos studijų įmokos gausite po to, kai abi sutarties šalys ją pasirašys.

Jei jums skiriama stipendija:

 • Jeigu studijų trukmė iki 6 mėn., 100 procentų skiriamos stipendijos gausite po to, kai abi sutarties šalys ją pasirašys;
 • Jeigu studijų trukmė ilgesnė nei 6 mėn., 80% skirtos stipendijos sumos gausite po to, kai abi sutarties šalys ją pasirašys. Likusią stipendijos dalį Švietimo mainų paramos fondas jums perves po tarpinės ataskaitos patvirtinimo.

Jei vykstate pagal tarptautinių praktikų lituanistinio švietimo įstaigose programą, gavę Švietimo mainų paramos fondo patvirtinimą, jog dalyvaujate programoje, su jumis susieks jūsų aukštosios mokyklos atstovas, su kuriuo galutinai suderinsite praktikos turinio detales bei pasirašysite finansavimo sutartį. Sutartyje bus nurodytas finansavimo būdas bei tiksli skiriamos stipendijos ir kelionės išmokos (jei taikoma) suma ir jos išmokėjimo būdas. Dažniausiai, prieš išvykstant į praktiką, studentui yra išmoka 100% kelionės išmokos sumos (jei kelionės išmoka yra skiriama) ir 80% stipendijos sumos. Likusi, 20% dalis sumokama studentui grįžus ir pateikus privalomus dokumentus.

Ką daryti, jei mano stažuotės/praktikos/dalinių studijų/kursų trukmė sutrumpėjo/pailgėjo?

Informuokite projektų koordinatorių, su kuriuo bendraujate, ir aprašykite susiklosčiusią situaciją.

Ar galiu dalyvauti Valstybinių stipendijų programoje, jei jau esu dalyvavęs/-usi „Erasmus+“ studijose arba praktikoje?

Valstybinių stipendijų programa nėra „Erasmus+“ programos dalis, tad ja gali pasinaudoti visi asmenys, kurie atitinka kvietimo teikti paraiškas reikalavimus kandidatams.

Jei esu gavęs/usi finansavimą pagal vieną iš Valstybinių stipendijų programos konkursų ar galiu dalyvauti šiame arba bet kuriame kitame Valstybinių stipendijų programos konkurse?

Tas pats asmuo gali gauti valstybės paramą dalinėms studijoms užsienyje tik vieną kartą per vienerius mokslo metus. Tačiau nėra apribojimo dalyvauti kituose Valstybinių stipendijų progamos konkursuose. Aš pateikiau paraišką tarptautinių praktikų lituanistinio švietimo įstaigose programai. Į kurią, iš mano prioritetinių praktikos institucijų, ir kuriam laikotarpiui vyksiu atlikti praktiką?

Informaciniame laiške, kurį Švietimo mainų paramos fondas jums pateiks ne vėliau kaip iki kvietime numatytos datos, pateiksime informaciją apie patvirtintą praktikos instituciją bei numatomą laikotarpį, kurį pateikia priimančioji praktikos institucija ir kuris privalo būti derinamas su jumis bei jūsų aukštąja mokykla.

Aš pateikiau paraišką tarptautinių praktikų programai lituanistinėse užsienio mokyklose. Į kurią, iš mano prioritetinių praktikos institucijų, ir kuriam laikotarpiui vyksiu atlikti praktiką?

Informaciniame laiške, kurį Fondas jums pateiks ne vėliau kaip iki kvietime numatytos datos, pateiksime informaciją apie patvirtintą praktikos instituciją, bei numatomą laikotarpį, kurį pateikia priimančioji praktikos institucija ir kuris privalo būti derinamas su studentu bei Jūsų aukštąja mokykla.

Ar galiu stažuotės/praktikos/dalinių studijų/kursų metu trumpam sugrįžti į Lietuvą?

Stažuotės/praktikos/dalinių studijų/kursų metu jūs įsipareigojate būti nurodytoje šalyje. Trumpalaikis grįžimas į Lietuvą yra galimas tik išimtiniais atvejais, tai suderinus su kitomis sutarties, kurią pasirašėte, šalims.

Ar galiu atlikti stažuotę/praktiką/dalines studijas/kursus nuotoliniu būdu, jei užduotys nereikalauja fizinio buvimo praktikos institucijos šalyje?

Dalinių studijų atveju pagal šiuo metu galiojančias nuostatas galima studijuoti nuotoliniu būdu, jei užsienio šalies mokslo ir studijų institucija dėl COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių studijas organizuoja nuotoliniu būdu. Tokiu atveju nuotoliniu būdu vykdomos studijos yra įskaitomos į dalinių studijų (mobilumo) laikotarpį, už kurį yra skiriamas finansavimas.

Tarptautinių praktikų atveju nuotoliniu būdu atliekamas mobilumas yra nepripažįstamas kaip finansuojama veikla ir gali būti įgyvendinamas tik savanoriškais pagrindais.

Planuoju vykti į stažuotę/praktiką/dalines studijas/kursus. Ar man yra privaloma pasirūpinti draudimu?

Taip, pagal programos reikalavimus, jūs turite pasirūpinti savo draudimu.

Esu aukštosios mokyklos absolventas ir vykstu pagal tarptautinių praktikų lituanistinio švietimo įstaigose užsienio šalyse programą. Ar tuo metu, kai būsiu išvykęs, mano studento statusas galios?

Jei esate absolventas, praktikos metu jūsų studento statusas negalios, tai reiškia, jog būsite įsipareigojęs mokėti jums priklausančius mokesčius Lietuvoje (pavyzdžiui – Privalomojo sveikatos draudimo įmokas).

Ar galima koreguoti paraišką po to, kai ją pateikiau per „Dream Apply“ sistemą?

Paraišką galima koreguoti iki paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos. Atkreipiame dėmesį, kad atsidarius ir pakoregavus pateiktą paraišką, ją reikia iš naujo pateikti. Paraiškos nebegalima koreguoti pasibaigus paraiškų teikimo terminui.

Statistika

 

 

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt