Logotipas

Svarbu

Informacija, kuri padės Tau atsakyti į kilusius klausimus.

Apie Valstybinių stipendijų programą

Valstybinių stipendijų programa, tai LR valstybės paramos programa skirta remti Lietuvos Respublikos piliečių studijų ir akademinį mobilumą bei atvykstančių užsieniečių bei užsienio lietuvių studijų Lietuvoje mobilumą ir lituanistinį švietimą.

Valstybės paramos teikimo tikslai:

 • Skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentų mobilumą;
 • Sudaryti galimybes Lietuvos Respublikos piliečiams dalyvauti užsienio valstybių Lietuvai siūlomose mobilumo programose už kurias atsakinga LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
 • Pritraukti gabius užsienio šalių piliečius ir užsienio lietuvius studijuoti Lietuvoje;
 • Plėsti galimybes užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos, pažinti Lietuvos istoriją ir kultūrą;
 • Stiprinant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą skatinti aukštos kvalifikacijos dėstytojų iš užsienio šalių (toliau – užsieniečiai dėstytojai pritraukimą dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose.

 

 

 

LR piliečiams pagal Valstybinių stipendijų programą skiriamos šios stipendijos:

 1. Dalinėms doktorantūros studijoms;
 2. Kelionės išmokos vykstantiems dalinių studijų užsienyje arba pagal mobilumo programas;
 3. Tarptautinėms praktikoms lituanistinėse mokyklose.

Užsienio lietuviams pagal Valstybinių stipendijų programą skiriamos šios stipendijos:

 1. Lietuvių kalbos ir kultūros kursams;
 2. Dalinės visų studijų krypčių grupių studijoms;
 3. Lituanistinėms studijoms;
 4. Antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijoms.

Užsieniečiams skiriamos šios stipendijos:

 1. lietuvių kalbos ir kultūros kursams;
 2. dalinės visų studijų krypčių grupių studijoms;
 3. lituanistinėms studijoms;
 4. antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijoms.

Valstybės paramą skiria švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – Švietimo mainų paramos fondas.

Stipendijų dydžiai

 1. Trečiosios pakopos studentams, vykstantiems į dalines studijas užsienyje, skiriama 15 bazinių socialinių išmokų (BSI; šiuo metu BSI yra lygus 39 Eur) stipendija.
 2. Į dalines studijas išvykstančiam studentui skirta valstybės stipendija indeksuojama, atsižvelgiant į gyvenimo lygio vietos koeficientus, patvirtintus švietimo, mokslo ir sporto ministro.
 3. Stipendijų tarptautinėms praktikoms dydžiai: 

Praktikoms ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui:

 • 670,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Airija, Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Islandija, Ispanija Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Malta, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija.
 • 600,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija.

 

Praktikoms ne ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui:

 • 700,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Argentina, Australija, Brazilija, Indija, Jungtinės Amerikos Valstijos.

Studijų įmokos

Išmokos, skirtos studijų kainai už dalines studijas padengti, dydis yra susietas su norminėmis studijų kainomis Lietuvoje. Ši išmoka gali būti lygi užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijos nustatytai kainai, bet ne didesnė nei švietimo ir mokslo ministro patvirtinta atitinkamais metais priimamų studentų norminė studijų kaina. Skiriant išmoką atsižvelgiama į atitinkamą asmens studijų trukmę. Jei užsienio mokslo ir studijų institucijos nustatyta studijų kaina viršija norminę studijų kainą, studentas, gavęs išmoką, pats padengia užsienio mokslo ir studijų institucijos nustatytos ir norminės studijų kainos skirtumą.

Kelionės išmokos

Kelionės išmokos gali būti skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams, išvykstantiems dalinių studijų užsienyje arba pagal patvirtintas šių užsienio šalių valstybines mobilumo programas:

 • JAV (Fulbright programa);
 • Izraelio Valstybė;
 • Kinijos Liaudies Respublika (Kinijos stipendijų tarybos ir atskirų universitetų skiriamos stipendijos);
 • Meksikos Jungtinės Valstijos;
 • Šveicarijos Konfederacija;
 • Turkijos Respublika.

Kelionės išmoka gali būti naudojama transporto bilietų įsigijimo, vizų ir kt. su buvimu užsienio šalyje susijusioms konsulinėms išlaidoms, taip pat kelionės draudimo išlaidoms padengti.

Išmoka skiriama tik vienos kelionės į priimančiąją instituciją prieš akademinės išvykos pradžią ir atgal po akademinės išvykos pabaigos išlaidoms padengti. Tarpinių kelionių ar vietinių kelionių išlaidos akademinės išvykos laikotarpio eigoje bei jokios kitos išlaidos papildomai nekompensuojamos.

Tais atvejais, kai skirtos kelionės išmokos nepakanka padengti numatytoms leistinoms kelionės išlaidoms, skirtumą išmokos gavėjas turi dengti iš nuosavų arba siunčiančios institucijos lėšų.

Išmokos dydžiai

Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo gyvenamosios, studijų ar darbo vietos (miesto) Lietuvoje iki studijų ar stažuotės vietos (miesto) užsienio šalyje, remiantis Europos Komisijos skaičiuokle

Išmokų dydžius rasite čia.

Reikalavimai kandidatams:

 • Būti Lietuvos Respublikos piliečiu*;

Paraiškos teikimo metu studijuoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje arba dirbti Lietuvos Respublikoje;

Paraiškų vertinimo formos

 • Paraiškų dalinėms doktorantūros ir magistrantūros studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose turinio vertinimo forma
 • Paraiškų užsieniečių dalinėms studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvos mokslo ir studijų institucijose turinio vertinimo forma
 • Užsieniečių paraiškų paramai II pakopos nuolatinėms studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti turinio vertinimo forma
 • Užsienio dėstytojų paraiškų turinio vertinimo forma

 

Formos

Informaciją apie Švietimo mainų paramos fondo administruojamus konkursus bei aktualias paraiškų formas galite rasti čia: https://apply.scholarships.lt/.

Rekomendacinio laiško forma:

Ataskaitos

Ataskaitos už valstybės paramą, pagal sutartį, turi būti pateikiamos per 20 darbo dienų nuo grįžimo iš kursų, studijų ar mokslinės stažuotės dienos.

Atsiskaitymui reikia:

 • Susipažinti su atsiskaitymo atmintine;
 • Užpildyti veiklos ataskaitos formą;
 • Fondui el. paštu (pateikiamos įskaitomos skenuotos versijos) stipendijos@smpf.lt, paštu arba asmeniškai pristatyti užpildytą ir pasirašytą finansų ataskaitos formą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus (Jūsų patogumui, siūlome dokumentus teikti skenuotus, el. paštu):
 • Priėmusios užsienio šalies mokslo ir studijų institucijos patvirtintas raštas apie kursų, studijų ar mokslinės stažuotės rezultatus bei laikotarpį su pradžios ir pabaigos datomis (vasaros kursų atveju tinka kursų baigimo pažymėjimas) lietuvių arba anglų kalba;
 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijos pažyma, kad asmuo grįžo iš kursų, studijų ar stažuotės užsienyje ir tęsia studijas arba darbą;
 • Kelionės išlaidas pagrindžiančius dokumentus (elektroniniai ar popieriniai bilietai, mokėjimų pavedimų kopijos, mokėjimų grynais kvitai, kelionės lėktuvu įlaipinimo talonai (angl. boarding pass) ir kt.).

Dažniausiai užduodami klausimai

Kada žinosiu, ar mano paraiška yra finansuojama?

Švietimo mainų paramos fondas jus informuos nurodytu el. paštu. Sėkmės atveju, atsakingas koordinatorius Jus informuos apie tolimesnius veiksmus.

Į kurias šalis galiu vykti ir gauti Fondo finansuojamą kelionės išmoką?

Jei esate doktorantūros studijų studentas, apribojimų, į kokias šalis galite vykti, nėra.

Jei vykstate pagal tarptautinę praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse, į ES ir EEE šalis nares, kelionės išmoka neskiriama. Vykstant į kitas šalis – kelionės išmoka skiriama.

Kitais atvejais detalesnę informaciją rasite čia.

Kokio dydžio kelionės išmoką gausiu? Kodėl skiriasi kelionės išmokos suma asmenims, kurie vyksta į tą pačią šalį? Jei kelionės išmokos nepakanka mano kelionės bilietams, ar Fondas gali padidinti skiriamą sumą?

Vykstant pagal stipendijų programą, kuomet skiriama išmoka kelionės išlaidoms padengti, išmokos dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios vietos arba studijų vietos miesto) iki stažuotės/praktikos/dalinių studijų/kursųpraktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle:

 • 10-99 km – iki 20,00 eurų;
 • 100-499 km – iki 180,00 eurų;
 • 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
 • 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
 • 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
 • 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
 • 8000 km ar daugiau – iki 1500,00 eurų.

Ši suma yra fiksuota ir nepriklauso nuo faktinės kelionės kainos, t. y. jei kelionės išmokos suma yra nepakankama kelionei, skirtumą turėsite padengti savo asmeninėmis lėšomis.

Į ką kreiptis dėl vizos gavimo?

Jei vykstate į šalį, kuriai reikia vizos, dėl jos gavimo prašome kreiptis į šalies ambasadą. Jei norint gauti vizą, jums yra reikalingas Fondo išduodamas raštas apie dalyvavimą programoje, prašome informuoti projektų koordinatorių, su kuriuo bendraujate dėl programos.

Kaip vyksta sutarties dėl finansavimo pasirašymas?

Sutartį Jūs sudarote su Švietimo mainų paramos fondu. Sutartį, po patvirtinimo, kad dalyvaujate programoje, gausite el. paštu.
Rekomenduojame sutartį pasirašyti el. parašu. Instrukciją, kaip tai padaryti, projektų koordinatorius Jums pateiks kartu su sutartimi. Jei neturite el. parašo, užpildytą sutartį galite pasirašyti ranka ir ją pristatyti į Fondą arba atsiųsti paštu, adresu Rožių al. 2, Vilnius.
Jei vykstate pagal tarptautinių praktikų lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse programą, prieš išvykstant į praktiką, sutartį su Jumis pasirašys Jūsų aukštoji mokykla.

Ar stipendija yra mokama kartą per mėnesį?

Ne, stipendija mokama prieš ir po praktikos ar dalinių studijų atlikimo. Detaliau prašome žiūrėti į klausimo „Kada gausiu skirtą finansavimą?“ atsakymą

Kada gausiu skirtą finansavimą?

Jei Jums skiriama kelionės išmoka, 60% skirtos kelionės išmokos sumos gausite po to, kai abi sutarties šalys ją pasirašys. Likusią išmokos dalį Fondas Jums perves po galutinės ataskaitos pateikimo.

Jei Jums skiriama studijų įmoka, 100 procentų skiriamos studijų įmokos gausite po to, kai abi sutarties šalys ją pasirašys.

Jei Jums skiriama stipendija:

 • Jeigu studijų trukmė iki 6 mėn., 100 procentų skiriamos stipendijos gausite po to, kai abi sutarties šalys ją pasirašys.
 • Jeigu studijų trukmė ilgesnė nei 6 mėn., 60% skirtos stipendijos sumos gausite po to, kai abi sutarties šalys ją pasirašys. Likusią stipendijos dalį Fondas Jums perves po galutinės ataskaitos pateikimo.

Daugiau informacijos apie galutinę ataskaitą rasite čia.
Jei vykstate pagal tarptautinių praktikų lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse programą, gavę Fondo patvirtinimą, jog dalyvaujate programoje, su Jumis susieks Jūsų aukštosios mokyklos atstovas, su kuriuo galutinai suderinsite praktikos turinio detales bei pasirašysite finansavimo sutartį. Sutartyje bus nurodytas finansavimo būdas bei tiksli skiriamos stipendijos ir kelionės išmokos (jei taikoma) suma ir jos išmokėjimo būdas. Dažniausiai, prieš išvykstant į praktiką, studentui yra išmoka 100% kelionės išmokos sumos (jei kelionės išmoka yra skiriama) ir 80% stipendijos sumos. Likusi, 20% dalis sumokama studentui grįžus ir pateikus privalomus dokumentus.

Ką daryti, jei mano stažuotės/praktikos/dalinių studijų/kursų trukmė sutrumpėjo/pailgėjo?

Informuokite projektų koordinatorių, su kuriuo bendraujate, ir aprašykite susiklosčiusią situaciją.

Ar galiu dalyvauti Valstybinių stipendijų programoje, jei jau esu dalyvavęs/-usi „Erasmus+“ studijose arba praktikoje?

Valstybinių stipendijų programa nėra „Erasmus+“ programos dalis, tad ja gali pasinaudoti visi asmenys, kurie atitinka kvietimo reikalavimus kandidatams.

Jei esu gavęs/usi finansavimą pagal vieną iš Valstybinių stipendijų programų ar galiu dalyvauti šioje arba bet kurioje kitoje Valstybinių stipendijų programoje?

Taip, programa neapibrėžia, kiek kartų asmuo gali vykti pagal Valstybinių stipendijų programas, tačiau skirstant finansavimą pirmenybė gali būti teikiama kandidatams, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą.

Aš pateikiau paraišką tarptautinių praktikų programai lituanistinėse užsienio mokyklose. Į kurią, iš mano prioritetinių praktikos institucijų, ir kuriam laikotarpiui vyksiu atlikti praktiką?

Informaciniame laiške, kurį Fondas Jums pateiks ne vėliau kaip iki kvietime numatytos datos, pateiksime informaciją apie patvirtintą praktikos instituciją, bei numatomą laikotarpį, kurį pateikia priimančioji praktikos institucija ir kuris privalo būti derinamas su studentu bei Jūsų aukštąja mokykla.

Ar galiu stažuotės/praktikos/dalinių studijų/kursų metu trumpam sugrįžti į Lietuvą?

Stažuotės/praktikos/dalinių studijų/kursų metu Jūs įsipareigojate būti nurodytoje šalyje. Trumpalaikis grįžimas į Lietuvą yra galimas tik išimtiniais atvejais, tai suderinus su kitomis sutarties, kurią pasirašėte, šalis.

Ar galiu atlikti stažuotę/praktiką/dalines studijas/kursus nuotoliniu būdu, jei užduotys nereikalauja fizinio buvimo praktikos institucijos šalyje?

Nuotoliniu būdu atliekamas mobilumas yra nepripažįstamas kaip finansuojama veikla ir toks mobilumo atlikimo būdas yra negalimas.

Planuoju vykti į stažuotę/praktiką/dalines studijas/kursus. Ar man yra privaloma pasirūpinti draudimu?

Taip, pagal programos reikalavimus, Jūs turite pasirūpinti savo draudimu. Švietimo mainų paramos fondas neteikia atskiro finansavimo draudimo išlaidoms padengti.

Esu aukštosios mokyklos absolventas ir vykstu pagal tarptautinių praktikų lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse programą. Ar tuo metu, kai būsiu išvykęs, mano studento statusas galios?

Jei esate absolventas, praktikos metu Jūsų studento statusas negalios, tai reiškia, jog būsite įsipareigojęs mokėti Jums priklausančius mokesčius LR (pavyzdžiui – Privalomojo sveikatos draudimo įmokas).

Ar galima koreguoti paraišką po to, kai ją pateikiau per „Dream Apply“ sistemą?

Paraišką galima koreguoti iki paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos. Atkreipiame dėmesį, kad atsidarius ir pakoregavus pateiktą paraišką, ją reikia iš naujo pateikti. Paraiškos nebegalima koreguoti pasibaigus paraiškų teikimo terminui.

Statistika

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt