Logotipas

Praktikos lituanistinėse mokyklose, lituanistikos centruose ir lietuvių bendruomenėse 2021-2022 m. m.

 • Šalis
  Įvairios pasaulio šalys
 • Studijų tipas
  Tarptautinės praktikos
 • Studijų trukmė
  2–6 mėnesiai
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2021, 30 balandžio

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia konkursą studentams atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse 2021-2022 m. m. pagal Fondo direktoriaus patvirtintą programos įgyvendinimo tvarką.

Spausdinti
 • Šalis
  Įvairios pasaulio šalys
 • Studijų tipas
  Tarptautinės praktikos
 • Studijų trukmė
  2–6 mėnesiai
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2021, 30 balandžio

Siūlomos praktikų vietos

Praktikos galimos tik šiose „ERASMUS+” ir kitų tarptautinių Aukštojo mokslo programų atrankos komisijos patvirtintose institucijose:

 1. Lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės ES ir EEE šalyse
 2. Lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės kitose šalyse

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienai priimančiai institucijai yra nurodytas su Ministerija suderintas praktikos vietų skaičius (skiriama po 2 praktikos vietas kiekvienai praktikos institucijai). Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, priimančiųjų institucijų poreikius ir programos biudžetą, gali būti finansuota ir mažiau praktikos vietų. Skirstant finansavimą pirmenybė bus teikiama tiems kandidatams, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą.

Praktikų trukmė ir laikotarpis

Galima praktikų trukmė – 2–6 mėnesiai. Praktikos lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose gali vykti nuo 2021-09-01 iki 2022-08-31. Siūlomų praktikos vietų sąrašuose nurodyti preliminarūs galimi praktikų laikotarpiai, į kuriuos būtina atsižvelgti teikiant paraiškas. Atrinkti ir patvirtinti kandidatai turės susiderinti konkrečias praktikos datas su priimančiosiomis institucijomis.

Atrankos sąlygos ir reikalavimai kandidatams

Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos arba kitų ES šalių piliečiai, studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI) visų pakopų (bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas nuo 2 kurso (2 studijų metų)) ir visų studijų krypčių grupių studijose su sąlyga, kad jų MSI sutinka išleisti į praktiką numatytam laikotarpiui.
Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos – absolventų praktika.
Priimančiosios praktikos institucijos gali numatyti kitus papildomus reikalavimus kandidatų studijų krypčiai, kompetencijoms ir gebėjimams (žr. praktikos vietų sąrašus).

Skiriamas finansavimas

Praktikoms ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui [1]:

 • 670,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Airija, Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Islandija, Ispanija Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Malta, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija.
 • 600,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija.

Praktikoms ne ES ir ne EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui ir kelionės išmoka:

 • 700,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Argentina, Australija, Brazilija, Indija, Jungtinės Amerikos Valstijos.
 • Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios arba studijų vietos miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en:

Išmokų dydžius rasite čia.

[1]Stipendijų įkainiai tarptautinėms praktikoms taikomi, vadovaujantis 2021 m. birželio  4 d.  Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1014 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos  mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašu“.

Aprašui pasikeitus iki lėšų naudojimo sutarties su MSI sudarymo, bus taikomi naujausiame teisės akto pakeitime galiojantys įkainiai.

Konkursui pateikiami dokumentai

 1. Paraiška teikiama per elektroninę sistemą. Paraiškoje galima rinktis 3 pageidaujamas praktikos vietas, su sąlyga, jog jos yra bent iš dviejų skirtingų, šalių.
 2. MSI, kurioje studijuojate, raštas, kuriame turi būti patvirtinta (raštas turi būti pasirašytas, pagal MSI vidinę tvarką, įgalioto asmens),:
 • kad esate šios institucijos studentas, nurodant studijų programą ir kursą;
 • kad MSI rekomenduoja Jus praktikai paraiškoje nurodytam laikotarpiui ir trukmei;
 • kad ši praktika bus įskaityta/neįskaityta kaip studijų programos dalis.
 1. Gyvenimo aprašymas (rekomenduojama Europass CV forma).
  1. 1 motyvacinis laiškas, adresuotas priimančiajai praktikos institucijai (rekomenduojama pateikti atskirus motyvacinius laiškus kiekvienai institucijai).
  2. Oficialus aukštosios mokyklos dokumentas, kuriame pateikiami paskutinių 2 semestrų studijų rezultatai ir vidurkis.

Paraiškų teikimas

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta per el. sistemą apply.scholarships.lt iki 2021 m. balandžio 30 dienos (imtinai). Po šio termino nei naujos paraiškos, nei papildomi dokumentai nebus priimami. Rekomenduojame neatidėti paraiškos pateikimo paskutinei termino dienai, kadangi, dėl didelės apkrovos, sistemos veikimas gali sulėtėti.  

Konkurso eiga

 • Fondas, gavęs paraiškas, atliks tinkamumo vertinimą, t. y. paraiškų atitikimą formaliems tinkamumo kriterijams:
  • Paraiška pateikta laiku;
  • Pateikti visi reikalingi dokumentai;
  • Kandidatas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus;
  • Pasirinktos praktikų vietos yra iš konkurso sąlygose paskelbto sąrašo.
 • Tinkamų kandidatų gyvenimo aprašymai ir motyvaciniai laiškai bus perduoti priimančiosioms praktikos institucijoms, kurios atrinks kandidatus pagal savo nustatytus kriterijus. Fondas neprisiima atsakomybės už priimančiųjų institucijų atrankos kriterijus, procesą bei neteikia paaiškinimų dėl priimančiųjų institucijų sprendimų.
 • Galutinį sprendimą dėl kandidatų  finansavimo, remdamasis priimančiųjų praktikos institucijų atranka bei „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijos siūlymais, priims Fondo direktorius. Atkreipiame dėmesį, kad priimančiųjų institucijų sprendimas dėl kandidatų atrankos dar nėra galutinis. Patvirtinti finansavimui kandidatai bus informuojami ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 18 d.
 • Po kandidatų informavimo, per nurodytą laikotarpį, atrinkti praktikantai turės savarankiškai susiderinti su priimančiosiomis institucijomis tikslias praktikos pradžios ir pabaigos datas (apie suderintą laikotarpį būtina informuoti Fondą bei MSI) bei pasirūpinti kelionės organizavimu, vizų gavimu*, apgyvendinimu ir pan.
 • Finansavimas bus skiriamas atrinktų kandidatų MSI pagal lėšų naudojimo sutartį. Studentams stipendiją ir, jeigu taikoma, išmoką kelionei išmokės MSI pagal dvišalę finansavimo sutartį.

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu tarptautinespraktikos@smpf.lt

Programos koordinatorė Jelena Smalskienė, jelena.smalskiene@smpf.lt , +370 667 59894.

*Jei dėl praktikos įgyvendinimo yra reikalinga viza, prašome kreiptis į Fondo programos koordinatorių su prašymu gauti praktiką patvirtinantį raštą.

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ! 

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt