Logotipas

Skelbiamas papildomas kvietimas dalyvauti „UPinLT“ užsienio studentų praktikų Lietuvoje programoje

 • Šalis
  Lietuva
 • Studijų tipas
  Praktika
 • Studijų trukmė
  2-6 mėn.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2024, 14 gegužės
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

  Švietimo mainų paramos fondas įgyvendindamas projektą „UPinLT – Užsieniečių praktikų Lietuvoje programa“ kviečia Lietuvos aukštąsias mokyklas teikti paraiškas užsienio studentų ir absolventų praktikų Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose stipendijų finansavimui.

  Veikla finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

  Paramos teikimo tikslas – pritraukti gabius užsienio šalių piliečius dirbti Lietuvoje.

  Kvietimas skelbiamas 60-70 kvotų studentų ar absolventų praktikoms (papildomoms praktikoms, stažuotėms).

  Paraiškų teikimo terminas: 2024 m. gegužės 14 d. 15:00 val. (Lietuvos laiku).

Švietimo mainų paramos fondas įgyvendindamas projektą „UPinLT – Užsieniečių praktikų Lietuvoje programa“ kviečia Lietuvos aukštąsias mokyklas teikti paraiškas užsienio studentų ir absolventų praktikų Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose stipendijų finansavimui.

Veikla finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Paramos teikimo tikslas – pritraukti gabius užsienio šalių piliečius dirbti Lietuvoje.

Kvietimas skelbiamas 60-70 kvotų studentų ar absolventų praktikoms (papildomoms praktikoms, stažuotėms).

Paraiškų teikimo terminas: 2024 m. gegužės 14 d. 15:00 val. (Lietuvos laiku).

Spausdinti
 • Šalis
  Lietuva
 • Studijų tipas
  Praktika
 • Studijų trukmė
  2-6 mėn.
 • Paraiškos terminas
  Paraiškų terminas: 2024, 14 gegužės
 • Priminimo forma
  Gauk priminimą apie paraiškų termino pabaigą!

  Švietimo mainų paramos fondas įgyvendindamas projektą „UPinLT – Užsieniečių praktikų Lietuvoje programa“ kviečia Lietuvos aukštąsias mokyklas teikti paraiškas užsienio studentų ir absolventų praktikų Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose stipendijų finansavimui.

  Veikla finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

  Paramos teikimo tikslas – pritraukti gabius užsienio šalių piliečius dirbti Lietuvoje.

  Kvietimas skelbiamas 60-70 kvotų studentų ar absolventų praktikoms (papildomoms praktikoms, stažuotėms).

  Paraiškų teikimo terminas: 2024 m. gegužės 14 d. 15:00 val. (Lietuvos laiku).

Apie programą

Švietimo mainų paramos fondas įgyvendindamas projektą „UPinLT – Užsieniečių praktikų Lietuvoje programa“ kviečia Lietuvos aukštąsias mokyklas teikti paraiškas užsienio studentų ir absolventų praktikų Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose stipendijų finansavimui.

Veikla finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Paramos teikimo tikslas – pritraukti gabius užsienio šalių piliečius dirbti Lietuvoje.

Kvietimas skelbiamas 60-70 kvotų studentų ar absolventų praktikoms (papildomoms praktikoms, stažuotėms).

 

Finansavimą reglamentuojantys dokumentai:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas Projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – PFSA) ir Švietimo mainų paramos fondo  patvirtintas Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-01 „Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms“ veiklos ,,Parama užsienio studentų integracijai“ stipendijų praktikoms skyrimo tvarkos aprašas.

Apie finansuojamą veiklą

Užsienio studentų ir absolventų praktikoms Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose gali būti skiriamos šių tipų stipendijos:

 1. Stipendija skirta užsienio šalių piliečiams, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pirmos ir antros pakopos bei vientisosiose studijose (išskyrus pirmo kurso studentus), atliekantiems papildomas praktikas Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose, susijusiose su studijuojama studijų programa. Papildoma praktika – studentų praktika, skirta papildomiems praktiniams įgūdžiams įgyti arba pagilinti jau turimus praktinius įgūdžius ir gali būti pasirenkama kaip papildomas studijų modulis, viršijant studijų programoje numatytą kreditų skaičių, ir atliekama laisvu nuo studijų metu, kai pagal studijų programą nevyksta akademiniai užsiėmimai.
 2. Stipendija skirta užsienio šalių piliečiams – aukštųjų mokyklų pirmos, antros pakopos bei vientisųjų studijų absolventams, atliekantiems absolvento praktiką ar stažuotę Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose, susijusiose su įgyta aukštojo mokslo kvalifikacija. Stipendija absolventams gali būti skiriama, jei nuo studijų pabaigos ir iki pirmos absolvento praktikos, stažuotės dienos praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių. Absolvento praktika, stažuotė suprantama kaip aukštosios mokyklos absolvento atliekama praktika ar stažuotė, skirta papildomiems įgūdžiams, susijusiems su baigta studijų programa, įgyti.

SVARBU:

 • Studentų praktikos (papildomos praktikos) trukmė: 2-6 mėnesiai, o praktikos darbo laiko trukmė yra ne mažesnė kaip 20 val. per savaitę;
 • Absolventų praktikos, stažuotės trukmė: 4-6 mėnesiai, o praktikos darbo laiko trukmė yra ne mažesnė kaip 30 val. per savaitę;
 • Stipendija skiriama ir mokama už pilną mėnesį (dienomis neskaidoma), kai mėnesio suminė praktikos trukmė yra ne mažesnė už to mėnesio darbo dienų skaičių padaugintą iš 4 val. (studentams) arba 6 val. (absolventams). Mėnesio darbo dienų skaičius pateikiamas internete, pvz. https://cfoteam.lt/buhalterio-kalendorius-2024/;
 • Stipendija praktikai vienam užsienio studentui ar absolventui gali būti skiriama vieną kartą per visą veiklos įgyvendinimo laikotarpį;
 • Praktikos turi prasidėti ne anksčiau kaip 2024 m. birželio 1 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2024 m. lapkričio 30 d.;
 • Stipendijos praktikoms negali būti skiriamos tuo atveju, jei praktika yra atliekama aukštojoje mokykloje, kurios studentas ar absolventas yra užsienietis;
 • Užsienio studentas ar absolventas su įmone ar organizacija, kurioje jis planuoja atlikti praktiką, negali turėti galiojančios darbo sutarties praktikos pradžios dieną ir visą praktikos laikotarpį.

Reikalavimai pareiškėjams ir paraiškoms

Konkursas skirtas aukštosioms mokykloms, kurios atitinka šias sąlygas:

 1. aukštoji mokykla einamaisiais metais, vykdydama priėmimą į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, laikėsi švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto mažiausio stojamojo konkursinio balo;
 2. aukštosios mokyklos veikla 2020–2024 metais Studijų kokybės vertinimo centro atlikto aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo metu nėra įvertinta neigiamai paraiškos teikimo termino dienos duomenimis;
 3. paraiškoje prašoma finansuoti kvota – ne mažiau kaip 10. Paraiškoje aukštosios mokyklos turi nurodyti kiek, kurio tipo ir kokios trukmės praktikų stipendijų prašoma.

Paraiškų teikimas ir dokumentai

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje https://www.sistema.smpf.lt/.
 • Prieš teikdamas paraišką pirmą kartą paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas skiltyje „Paraiškos“ turi paspausti laukelį „Sukurti paraišką“, pasirinkti projektą „UPinLT“ ir teikti paraišką kvietimui „Papildomas kvietimas teikti paraišką aukštosioms mokykloms paramai užsieniečių praktikoms gauti“.
 • Pasirinkus kvietimą užpildyti visą paraiškos formą. Aukštoji mokykla gali teikti tik vieną paraišką. Gavus daugiau nei vieną paraišką iš tos pačios aukštosios mokyklos, visos pateiktos paraiškos bus atmetamos.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, paraiškos deklaracija turi būti pasirašyta aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens (papildomai pridėtas įgaliojimas) el. parašu arba atsispausdinus pasirašyta ranka. Deklaracija bus suformuota automatiškai užpildžius paraiškos formą ir paspaudus mygtuką „Pateikti paraišką vertinimui“. Pasirašytą deklaraciją (jeigu pasirašyta ranka, yra būtina nuskenuoti) reikia įkelti į elektroninę paraiškų teikimo sistemą bei pabaigti paraiškos teikimo procesą.
 • Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios bus laiku pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu ar kitais būdais siunčiami dokumentai vertinami nebus.

Paraiškų tinkamumo ir turinio vertinimas

 • Pasibaigus paraiškų teikimo terminui (2024 m. gegužės 14 d. 15:00 val., Lietuvos laiku) bus atliekamas jų tinkamumo vertinimas vadovaujantis šiais kriterijais (tinkamumo vertinimo forma):
 1. paraiška pateikta laiku;
 2. institucija einamaisiais metais, vykdydama priėmimą į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, laikėsi švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto mažiausio stojamojo konkursinio balo;
 3. institucijos veikla 2020–2024 metais Studijų kokybės vertinimo centro atlikto aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo metu nėra įvertinta neigiamai paraiškos teikimo termino dienos duomenimis;
 4. bendras prašomas kvotų stipendijoms praktikoms skaičius yra ne mažesnis kaip 10;
 5. institucija turi papildomos praktikos organizavimo ir vertinimo tvarką (taikoma, jei prašoma kvota studentų praktikoms);
 6. užpildytos visos reikiamos paraiškos dalys;
 7. paraiškos deklaracija pasirašyta institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens ir pateiktas įgaliojimas, jei pasirašo įgaliotas asmuo.
 • Pasibaigus tinkamumo vertinimą tinkamoms paraiškoms bus atliekamas paraiškų turinio vertinimas vadovaujantis šiais kriterijais (turinio vertinimo forma):
 1. atrankos į praktiką procedūra yra aiški, nuosekli ir užtikrina skaidrų atrankos procesą;
 2. institucijos vaidmuo praktikos vietos paieškoje ir atrankoje yra aiškiai aprašytas;
 3. siektini praktikos rezultatai yra aiškiai aprašyti ir pamatuojami;
 4. veiklos viešinimo priemonės aiškiai aprašytos ir pagrįstos.
 5. Turinio vertinimo rezultatai ir praktikos stipendijų kvotų paskirstymo kokybiškoms paraiškoms siūlymas bus teikiamas Projekto priežiūros komisijai. Esant didesniam praktikų poreikiui nei numatyta kvietime, finansuojamų praktikų skaičius bus perskaičiuojamas pro rata principu vadovaujantis PFSA 2.9.3 papunkčio nuostatomis*.
 • Konkurso atrankos rezultatai bus tvirtinami Fondo direktoriaus įsakymu. Apie atrankos rezultatus paraišką pateikusi aukštoji mokykla bus informuojama el. būdu ne vėliau kaip per 2 savaites nuo paraiškų teikimo termino pabaigos.
 • Su atrinktomis aukštosiomis mokyklomis Fondas pasirašys lėšų naudojimo sutartis.

 

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. gegužės 14 d. 15:00 val. (Lietuvos laiku).

Paraiškos teikiamos paraiškų teikimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt/ (sistemoje reikalinga už paraiškos teikimą atsakingo asmens registracija).

*PFSA 2.9.3 papunktis: „aukštųjų mokyklų, kurių studentams skiriama stipendija praktikoms, atranką projekto vykdytojas atlieka vadovaudamasis stipendijų praktikoms skyrimo tvarka. Stipendijas praktikoms, projekto vykdytojas aukštosioms mokykloms paskirsto vadovaudamasis stipendijų praktikoms skyrimo tvarka,  atsižvelgdamas į studijuojančių užsienio studentų skaičių ir užsienio studentų dalį procentais nuo visų studentų, pagal Projekto priežiūros komisijos, patvirtintos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, rekomendacijas“.

Stipendijų praktikoms gavėjų atrankos kriterijai

Aukštoji mokykla pasirašiusi sutartį su Fondu turės atlikti užsienio studentų ir absolventų atranką, kurioje galės dalyvauti užsienio šalių piliečiai:

 • studentai, studijuojantys aukštosiose mokyklose pirmos ir antros pakopos bei vientisosiose studijose (išskyrus pirmo kurso studentus);
 • absolventai, jei nuo studijų pabaigos ir iki pirmos absolvento praktikos, stažuotės dienos praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių.

 

Atranka turi būti vykdoma vadovaujantis šiais principais:

Skaidrumo – visa informacija, susijusi su veikla, veiklos planais, finansavimu ir kita informacija yra pateikiama viešai ir aiškiai.

Viešumo – Fondo skelbiamas kvietimas teikti paraiškas bei aukštųjų mokyklų skelbiami kvietimai užsienio studentams turi būti skelbiami viešai prieinamuose kanaluose.

Lygiateisiškumo (nediskriminavimo) – visiems asmenims suteikiamos vienodos ir sąžiningos sąlygos pasinaudoti visuomenėje esančiomis galimybėmis.

Darnaus vystymosi (tvarumo) – veikla turi būti atliekama nepažeidžiant visuotinai pripažintų darnaus vystymosi principų, t.y. tenkinanti žmonių gerovę dabartyje, nesumažinant žmonių gerovės galimybių ateityje.

 

Nustatydama atrankos kriterijus aukštoji mokykla gali naudotis Fondo parengtomis Užsieniečių paraiškų praktikų stipendijai gauti atrankos kriterijų rekomendacijomis. Aukštoji mokykla nustatytus atrankos kriterijus, terminus ir kt. sąlygas skelbia viešai.

Kontaktai

Kilus klausimų kreiptis į projektų vadovą Dovydą Buslavičių:

El. p.: dovydas.buslavicius@smpf.lt

Tel.:+370 6 857 2356.

Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt