Logotipas

Prancūzų kalbos vasaros kursai Belgijoje 2020 m.

>

Prancūzų kalbos vasaros kursai Belgijoje 2020 m.

Švietimo mainų paramos fondas skelbia atranką dalyvauti prancūzų kalbos įgūdžių tobulinimo kursuose Briuselio laisvajame universitete 2020 m. liepos 18 – rugpjūčio 7 d. Šie mainai vykdomi pagal Lietuvos ir Valonijos-Briuselio dvišalį susitarimą. Daugiau informacijos apie kursus: https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances.

Reikalavimai kandidatams:

 • Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos piliečiai arba asmenys, tenkinantys kitus asmens statusui keliamus reikalavimus, nurodytus Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“[1];
 • Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų krypčių grupių studentai;
 • Paraiškas teikiantys studentai turi atitikti reikalavimus gerai besimokantiems studentams:

a) Neturėti akademinių skolų;

b) Studentų minimalūs akademinių rezultatų vidurkiai pagal studijų krypčių grupes:

Matematikos mokslai (7,00);

Informatikos mokslai (7,00);

Fiziniai mokslai (7,00);

Gyvybės mokslai (7,00);

Inžinerijos mokslai (7,00);

Technologijų mokslai (7,00);

Sveikatos mokslai (7,00);

Veterinarijos mokslai (7,00);

Žemės ūkio mokslai (7,00);

Ugdymo mokslai (8,00);

Menai (8,00);

Sportas (8,00);

Socialiniai mokslai (8,00);

Teisė (8,00);

Verslo ir viešoji vadyba (8,00);

Humanitariniai mokslai (8,00).

 • Paraiškas teikiančių studentų prancūzų kalbos lygis, pagal Europos kalbų metmenis, turėtų būti ne žemesnis nei A1.

Skiriamas finansavimas:

Lietuvai yra skiriama 1 vieta:

 • Valonijos-Briuselio federacija apmoka kursų mokestį, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas;
 • Finansavimas kelionės išlaidoms neskiriamas.

 

 

 

 

Konkursui pateikiami dokumentai:

 1. Paraiška Švietimo mainų paramos fondui pildoma per paraiškų teikimo sistemą;
 2. Prie el. paraiškos turi būti prisegti šie skenuoti dokumentai:
 • Užpildyta dalyvavimo kursuose paraiškos forma;
 • Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate, pažyma, patvirtinanti Jūsų, kaip studento, statusą;
 • Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate, pažyma apie dabartinių studijų rezultatus;
 • Prancūzų kalbos lygį patvirtinantis dokumentas (tarptautinių egzaminų sertifikatai, mokslo ir studijų institucijos pažymos ir pan.).

Atkreipiame dėmesį, kad gali būti pateikiama viena mokslo ir studijų institucijos pažyma, pagrindžianti informaciją, nurodytą punktuose aukščiau. Dokumentas /-ai turi būti pasirašytas /-i pagal mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate, vidinę tvarką įgalioto asmens.

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:

 • Paraiškos priimamos iki 2020 m. kovo 27 d. imtinai;
 • Po paraiškų pateikimo Švietimo mainų paramos fondas atlieka jų tinkamumo vertinimą, vėliau tinkamų paraiškų kokybinį vertinimą. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama. Vertinant paraiškų tinkamumą, tikrinama, ar yra pateikti visi, privalomi pateikti, dokumentai. Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į jų pagrįstumą, kandidato motyvaciją bei kandidato mokymosi rezultatus. Sprendimą dėl kandidato rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija;
 • Galutinį sprendimą dėl Tarptautinės studijų komisijos rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Valonijos-Briuselio federacija. Apie galutinį sprendimą patvirtinti kandidatai bus informuojami Valonijos-Briuselio federacijos nustatyta tvarka.

Kursai būsimiems arba jau dirbantiems prancūzų kalbos mokytojams:

Lježo universitete organizuojami prancūzų kalbos tobulinimo kursai būsimiems arba jau dirbantiems prancūzų kalbos mokytojams. Kursai bus vykdomi 2020 m. rugpjūčio 3 – 21 d. Mokytojams iš Lietuvos šiais metais yra skiriamos 2 vietos. Atranką šiems kursams organizuoja Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija:

 

Informacija ir konsultacijos el. paštu stipendijos@smpf.lt, projektų koordinatorė Eglė Grigonytė Čypienė (8 5) 250 3706.

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!

 

Dalyvių akimirkos

Turi patarimų, įspūdžių, nuotraukų? Dalinkis jais internete ir naudok #stipendijos.lt